Skip to main content
 • Kod SWIFT

Kod SWIFT

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości  S.A. (Banku Zrzeszającego).

Dane do przyjęcia przelewu walutowego

Co to jest IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) - to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych obowiązujący na terenie UE oraz w Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.
Numer IBAN jest potrzebny do wykonywania przelewów walutowych. Podawaj go razem z kodem BIC/SWIFT banku beneficjenta.

Numer IBAN dla polskiego rachunku ma 28 znaków, z czego pierwsze dwie są literami (PL), a pozostałe cyframi (26 cyfrowy numer rachunku, który wpisujemy wykonując dowolny przelew do polskiego odbiorcy).

W postaci elektronicznej IBAN zapisujemy jednym ciągiem, bez stosowania spacji, separatorów, czy kropek, np.: PL00879900012222333344445555.

Co to jest BIC/SWIFT?

BIC (Bank Identifier Code) to kod służący do identyfikacji instytucji finansowej będącej uczestnikiem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) i nadawany przez tę właśnie instytucję.

Jakie dane trzeba podać, aby wykonać przelew zagraniczny/walutowy?

Jeśli spodziewasz się przekazu z zagranicy to powinieneś podać nadawcy zagranicznemu następujące dane:

 • Adresat przekazu: Bank Spółdzielczy w Lubartowie,

               kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

 • Numer rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego „IBAN”, który uzyskuje się przez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski „PL”

 

Przykład:
SWIFT: POLUPLPR
NR RACHUNKU:PL...(NRB)…

Po jakim kursie przeliczane są kwoty przelewów zagranicznych przychodzących do Banku?

Przy przelewie przychodzącym z zagranicy w walucie obcej na rachunek prowadzony w PLN, zamiana waluty obcej na złotówki następuje po kursie kupna DEWIZ z dnia wpływu przelewu do Banku, a pieniądze trafiają na Twój rachunek tego samego dnia.

Przy przelewie przychodzącym z zagranicy w walucie obcej na rachunek prowadzony w innej walucie kwota przelewu przeliczana jest po kursie kupna DEWIZ na polskie złote. Następnie wyliczona kwota w polskich złotych przeliczana jest na walutę rachunku docelowego po kursie sprzedaży DEWIZ.

Aktualne kursy walut możesz sprawdzić w Tabeli kursów walut Banku.


Przelew zagraniczny i walutowy – jak go zrobić?

Czym jest przelew SEPA?

SEPA to skrót od Single Euro Payment Area, co na język polski możemy przetłumaczyć jako Jednolity Obszar Płatniczy w Euro. Jest to inicjatywa Unii Europejskiej, której celem było uproszczenie i zwiększenie efektywności wykonywania przelewów w euro, na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu. Dzięki temu obecnie każdy, kto posiada konto w banku prowadzonym na terenie zdefiniowanego powyżej obszaru, może przelać środki w euro na inny europejski rachunek na jednolitych zasadach.

Międzynarodowe przelewy SEPA są:

 • proste do wykonania,
 • szybkie,
 • tanie.

Więcej o przelewach SEPA:

 • Przelew SEPA zlecisz tylko w walucie euro.
 • Termin realizacji przelewu SEPA to jeden dzień roboczy.
 • Przelew SEPA możesz wykonać z rachunku złotowego lub walutowego.
 • Do odbiorcy dociera pełna kwota przelewu, którą zleciłeś. Nie występują koszty banków pośredniczących.
Czym jest przelew SWIFT?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), czyli Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, jest to organizacja międzynarodowa, zrzeszająca instytucje finansowe - nie tylko banki, umożliwiająca realizacje przelewów walutowych drogą elektroniczną. Każda instytucja należąca do sieci SWIFT otrzymuje swój kod swiftowy (SWIFT Code / BIC code), który jest jej zaszyfrowaną nazwą i adresem.

Przelew SWIFT to przelew walutowy do banku zagranicznego inny niż przelew SEPA realizowany w walucie obcej lub w złotych polskich.

Waluty, w których można wykonać przelew SWIFT to:

 • PLN (złoty polski)
 • USD (dolar amerykański)
 • EUR (waluta europejska)
 • GBP (funt brytyjski)
 • CHF (frank szwajcarski)
 • AUD (dolar australijski)
 • CAD (dolar kanadyjski)
 • DKK (korona duńska)
 • SEK (korona szwedzka)
 • NOK (korona norweska)
 • CZK (korona czeska)
 • HUF (forint węgierski).

Przelew SWIFT możesz wykonać z rachunku złotowego lub walutowego.

Jakie dane trzeba podać, aby wykonać przelew zagraniczny/walutowy?

Aby zrealizować przelew zagraniczny potrzebujesz następujące dane:

 • numer konta bankowego odbiorcy (beneficjenta) w formacie IBAN,
 • dokładne dane odbiorcy przelewu, tj. imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz adres,
 • kod BIC/SWIFT identyfikujący bank odbiorcy przelewu,
 • dane nadawcy (zleceniodawcy) przelewu tj. imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz adres,
 • kod BIC/SWIFT Banku nadawcy przelewu: POLUPLPRXXX,
 • nr rachunku nadawcy przelewu w formacie IBAN.
Po jakim kursie przeliczane są kwoty wysyłanych przelewów zagranicznych?

Dla przelewów w walucie innej niż waluta rachunku Bank stosuje kurs sprzedaży dla DEWIZ obowiązujący w Banku.

Aktualne kursy walut możesz sprawdzić w Tabeli kursów walut Banku.


Koszty realizacji przelewów walutowych/zagranicznych w Banku

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone