Skip to main content
  • Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń

Bank Spółdzielczy w Lubartowie akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej oraz znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank.

Lista Zakładów Ubezpieczeń

Minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone