Skip to main content
  • O Nas

O Nas

BANK  SPÓŁDZIELCZY  W  LUBARTOWIE

Historia Banku Spółdzielczego w Lubartowie sięga 1902 roku. Wówczas to, w dniu 18 grudnia, odbyło się zebranie założycielskie Lubartowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Lubartowie, na którym przyjęto statut zatwierdzony 27 lipca 1902 roku przez Wiceministra Finansów M. Dmitriewa. Zasadniczym celem Towarzystwa było udzielanie krótkoterminowych pożyczek w oparciu o osobiste zaufanie i pod dodatkowe zabezpieczenie poręczeniem.

Pierwsze Walne Zebranie Lubartowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego odbyło się 7 stycznia 1903 roku. Z tym dniem Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność. Początkowe lata funkcjonowania Towarzystwa charakteryzowały się dużą dynamiką rozwoju w zakresie wzrostu liczby członków, funduszy własnych i działalności finansowej. Działalności tej nie przerwała I wojna światowa.

Początkowe lata niepodległości były dla Towarzystwa bardzo trudne, głównie ze względu na przyczyny zewnętrzne, jak niestabilna waluta, zrujnowana gospodarka i wysoka inflacja. W 1921 roku, stosownie do przepisów ustawy z 29 października 1920 roku o spółdzielniach, Towarzystwo przyjęło wzorcowy statut, zmieniając nazwę na Bank Spółdzielczy z nieograniczoną odpowiedzialnością w Lubartowie, wyznaczając teren obsługi obejmujący miasto Lubartów oraz gminy: Lubartów, Łucka, Serniki, Spiczyn, Firlej i Tarło.

Lata trzydzieste pogłębiły kłopoty finansowe Banku, skupiając jak w soczewce skutki ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. W okresie II wojny światowej Bank działał nieprzerwanie. Regularnie pracowały jego organy statutowe, choć znacząco spadła liczba członków Banku, a wypracowywane zyski były raczej symboliczne. Po wyzwoleniu spółdzielnia szybko odzyskała swoją wysoką pozycję na miejscowym rynku finansowym.

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Skarbu z 4 stycznia 1950 roku, w dniu 29 czerwca 1950 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów, które podjęło uchwałę o przekształceniu lubartowskiego Banku Spółdzielczego i Kasy Stefczyka w Brzeźnicy Bychawskiej w Gminną Kasę Spółdzielczą w Lubartowie. Swoją działalnością objęła ona gminy: Lubartów, Łucka, Tarło i Serniki. 17 czerwca 1956 roku uchwalono nowy statut i zmieniono nazwę spółdzielni na Kasę Spółdzielczą w Lubartowie, działającą tym razem w ramach Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych. Kolejną fazą reorganizacji lubartowskiej spółdzielni było powołanie w dniu 15 czerwca 1958 roku Banku Spółdzielczego w Lubartowie, działającego na terenie 8 ówczesnych Gromadzkich Rad Narodowych oraz Miejskiej Rady Narodowej w Lubartowie.

W 1960 roku przystąpiono do budowy własnej siedziby, którą oddano do użytku po 3 latach. W 1964 roku Bank zrzeszał prawie 4 000 członków. Rosnące zyski pozwalały na bieżące wspomaganie finansowe różnych organizacji, instytucji i lokalnych przedsięwzięć. Wskutek nowego podziału w ramach reformy  administracyjnej kraju od 1 stycznia 1973 roku został określony nowy teren działania Banku, obejmujący gminy Lubartów i Serniki oraz miasto Lubartów.

Bank przyjął nazwę Powiatowy Bank Spółdzielczy z siedzibą w Lubartowie w czerwcu 1999 roku. W tym samym roku Bank rozpoczął proces łączeniowy z innymi bankami spółdzielczymi z terenu Powiatu Lubartowskiego: z Bankiem Spółdzielczym w Firleju, powstałym w 1951 roku, w 2001 roku z Bankiem Spółdzielczym w Abramowie, działającym samodzielnie od 1929 roku, w 2002 roku z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowie Lubelskim, którego początki sięgają 1911 roku oraz z Bankiem Spółdzielczym w Kamionce, działającym od 1914 roku. Od października 2010 roku działa pod nazwą Bank Spółdzielczy w Lubartowie.

Dzisiejszy Bank jest uniwersalną instytucją finansową, prowadzącą swą działalność poprzez Centralę w Lubartowie i dziesięć placówek na terenie województwa lubelskiego, w których skład wchodzą oddziały: w Abramowie, Firleju, Kamionce, Ostrowie Lubelskim, Lublinie i Sernikach oraz filia w Niedźwiadzie i punkt kasowy w Rozkopaczewie. W 2023 roku Bank zrzeszał niemal 6 100 członków.

Misją naszego Banku jest efektywne i profesjonalne  zaspokajanie potrzeb Klientów, a głównym priorytetem dbanie o ich bezpieczeństwo finansowe.

Oferujemy kompleksową obsługę klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz rolników. Na rynku usług bankowych wyróżnia nas indywidualne podejście do Klienta oraz szybkość podejmowania decyzji.

Bank Spółdzielczy w Lubartowie aktywnie uczestniczy w życiu lokalnego środowiska wspierając finansowo i organizacyjnie różnorodne przedsięwzięcia gospodarcze, społeczne, kulturalne oraz sportowe.

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone