Skip to main content
 • Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

Mechanizm Podzielonej Płatności

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).

Co to oznacza?

Bank Spółdzielczy w Lubartowie miał obowiązek założenia do 1 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego, tzw. Rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Lubartowie automatycznie otworzył jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Split payment jest obowiązkowy dla każdego Klienta jeśli w rozliczeniach z kontrahentami spełnione są łącznie trzy warunki:

 1. należność ogółem, która wynika z faktury (wartość brutto całej faktury), przekracza 15 tys. zł
 2. choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT)
 3. sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Lubartowie:

 1. otwierany automatycznie wraz z  pierwszym rachunkiem rozliczeniowym
 2. bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku
 3. w PLN.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność
  • numeru NIP kontrahenta
  • kwoty brutto faktury
  • kwoty VAT
 1. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT)
 2. bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 1. przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta
 2. przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku
 3. zapłata podatków VAT, PIT i CIT oraz ZUS
 4. wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone