Skip to main content
 • Produkty dewizowe

Produkty dewizowe

Rachunki i lokaty w walutach wymienialnych

Bank otwiera i prowadzi rachunki oraz lokaty w czterech walutach wymienialnych: EUR, GBP, USD, CHF dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Jakie korzyści?

 • bezpieczeństwo i wygoda zarządzania swoimi środkami,
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego,
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty,
 • szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń,
 • telefoniczna informacja o rachunku na podstawie ustalonego hasła lub za pomocą usługi SMS-Comp,
 • gromadzenie nadwyżki środków na lokatach terminowych, przy czym:
 • minimalny wkład na lokatę terminową wynosi 500 EUR lub równowartość w innej walucie obliczona według kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu otwarcia lokaty.

Indywidualne negocjowanie kursów walut jest możliwe przy kwotach od równowartości 20 000 zł.

Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach USD, EUR, GBP.

Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem systemu  SWIFT.

Otrzymywanie przekazów z zagranicy odbywa się dzięki podaniu w treści zlecenia:

   • kodu SWIFT/BIC: POLUPLPR
   • oraz numeru Państwa rachunku w systemie IBAN (przed numerem rachunku dodajemy dwie litery: PL)
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone