Skip to main content

Weryfikacja numeru Pesel

31-05-2024

Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL
– zmiany przepisów od 1 czerwca 2024

Od 1 czerwca 2024 r. Bank będzie weryfikować czy numer PESEL konsumenta jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Obowiązkowa weryfikacja będzie dotyczyć następujących sytuacji:

  • wypłata gotówki w kasie Banku powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest to 12 726 zł, a od 1 lipca 2024 r. kwota wzrasta do 12 900 zł);
  • zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego lub ROR;
  • zawarcie umowy kredytu / pożyczki;
  • zmiana umowy kredytu/pożyczki powodująca zwiększenie zadłużenia.

Jeśli Pesel jest zastrzeżony, załatwienie tych spraw będzie niemożliwe.

Zastrzeżenie można w każdej chwili cofnąć i wykonać ponownie w aplikacji mObywatel 2.0, w serwisie mObywatel.gov.pl lub w urzędzie gminy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

  

Gdzie znajdziesz więcej informacji?

W serwisie mObywatel.gov.pl lub na portalu gov.pl

 

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Lubartowie, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów Copyright © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone