Uprzejmie informuje, że Polski Fundusz Rozwoju wystosował komunikat dla podmiotów, którzy otrzymali informację o wstrzymaniu decyzji o rozliczeniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0. W treści komunikatu PFR informuje Beneficjentów, aby inicjowali postępowania wyjaśniające tylko w określonych przypadkach, a wszystkie pozostałe w razie potrzeby zostaną zainicjowane przez PFR. Komunikat jest zamieszczony na stronie internetowej PFR, pod adresem:

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-2.0/komunikat-dla-beneficjentow-ktorych-decyzja-o-rozliczeniu-subwencji-zostala-wstrzymana.html

Dodatkowo jego treść przekazuję poniżej:

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z trybem postepowania w przypadku zastopowania przez PFR decyzji umorzeniowej dla Beneficjentów Tarczy 2.0, z powodu braku
rejestru w Centralnej Bazie Beneficjentów Rzeczywistych, Fundusz wysłał do zainteresowanych smsy i emaile o następującej treści: