W przypadku utraty karty płatniczej Użytkownik karty powinien niezwłocznie dokonać jej blokady:

1.    telefonicznie dzwoniąc na jeden z podanych niżej numerów:

  • (+48) 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata według taryfy operatora),
  • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora),

2.    osobiście w Placówce Banku,

3.    za pośrednictwem portalu kartowego: www.kartosfera.pl.