Zasady bezpiecznego dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie

  • Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa. Dane o certyfikacie dostępne są w przeglądarce, najczęściej po kliknięciu w kłódkę bądź nazwę certyfikatu. Wystawcą certyfikatu jest firma  Unizeto Technologies S.A. dla Bank Spółdzielczy w Lubartowie.
  • Sprawdź czy pojawia się ikona z zamkniętą kłódką (po prawej/lewej stronie pola adresowego lub w dolnym prawym/lewym rogu okna przeglądarki). Pojawienie się tej kłódki sygnalizuje, że połączenie jest szyfrowane.

               Przykład: Połączenie szyfrowane w przeglądarce Firefox:                 

 

  • Bezpiecznie używaj hasła dostępu do systemu
  • Pamiętaj o bezpieczeństwie tokena, to dostęp do Twoich pieniędzy
  • Kontroluj historię ostatnich operacji na rachunku
  • Korzystaj z funkcji "wyloguj" po zakończeniu pracy z BS24
  • Zamykaj wszystkie okna przeglądarki po wylogowaniu z BS24 przed odejściem od komputera
  • Systematycznie wdrażaj poprawki publikowane przez dostawcę systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
  • Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe i aktualizuj bazy wirusów (unikaj darmowych rozwiązań)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacjami zamieszczonymi w serwisie internetowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: