Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów  indywidualnych dla umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 roku. Tekst jednolity wg stanu na dzień 27.05.2021 roku. 

 

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych dla umów zawieranych od dnia 01.01.2021 roku. Tekst jednolity wg stanu na dzień 27.05.2021 roku.  

 

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych