Misją Banku Spółdzielczego w Lubartowie jest efektywne, profesjonalne i kompleksowe zaspokajanie potrzeb finansowych klientów indywidualnych, instytucjonalnych i samorządowych na terenie działania, stymulowanie gospodarcze rozwoju środowiska lokalnego, a także stałe umacnianie udziału w rynku, przy aktywnej współpracy z Bankiem Zrzeszającym.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

Zbigniew Kosik

Mirosław Gajewski

Danuta Adameczek

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

IMIĘ i NAZWISKO

 FUNKCJA

Marian Chabiński

Jacek Kosacki

Teresa Zielińska

Zygmunt Bieniek

Mieczysław Kobyłka

Robert Komorowski

Józef Kozioł

Kazimierz Kubik

Elżbieta Mileszczyk

Andrzej Rodak

Henryk Zdunek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej