Jeśli spodziewasz się przekazu z zagranicy to powinieneś podać nadawcy zagranicznemu następujące dane:

  • Adresat przekazu: Bank Spółdzielczy w Lubartowie,

               kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

  • Numer rachunku beneficjenta: nr rachunku klienta w standardzie Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego „IBAN”, który uzyskuje się przez dodanie przed numerem NRB 2-literowego kodu Polski „PL”

 

Przykład:
SWIFT: POLUPLPR
NR RACHUNKU:PL...(NRB)…