Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku,
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i Express ELIXIR),
    w tym realizacji zlecenia stałego,
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP,
  • 0 zł za dokonywanie transakcji BLIKIEM,
  • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej,
  • możliwość płatności za pomocą portfela cyfrowego.

*bankomaty inne niż bankomaty wymienione na stronie internetowej Banku, które są traktowane jak bankomaty własne z zerową opłatą za wypłatę z nich gotówki przy użyciu karty debetowej

Jak możesz założyć rachunek?