RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY SKO

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
  • atrakcyjne oprocentowanie środków

 

  • kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania
  • przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych
  • popularazycja wiedzy na temat działalności Banku

 

 

  • Dla kogo: szkoły podstawowe, nauczyciele zatrudnieni w danej szkole, zwani opiekunami SKO