RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Efekt

  • atrakcyjne oprocentowanie
  • wypłata bez utraty naliczania odsetek
  • miesięczna kapitalizacja odsetek
  • bezpłatne prowadzenie rachunku

 

  • rachunek oszczędnościowy POL-Efekt stanowi atrakcyjną alternatywę wobec tradycyjnych lokat
    oszczędnościowych - zapewnia większą swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu
  • w każdym miesiącu istnieje możliwość dokonania bezpłatnej, jednorazowej wypłaty dowolnej kwoty nie tracąc przy tym naliczonych odsetek
  • w czasie trwania umowy rachunku możliwe jest dokonywanie wpłat uzupełniających