• kredyty w złotych przeznaczonych na finansowanie dowolnych celów, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego
  • maksymalna kwota kredytu to 70% wartości nieruchomości mieszkalnej lub przeznaczonej do zamieszkania, stanowiącej zabezpieczenie.
  • kredyt udzielany jest na okres do 20 lat