• konsolidacja zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek w złotych:
  • kredyt / pożyczka gotówkowa
  • kredyt / pożyczka samochodowa
  • limit w karcie kredytowej
  • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
  • kredyt ratalny
  • kredyt studencki
  • kredyt / pożyczka hipoteczna
  • pożyczka udzielona przez zakład pracy
  • kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana,  a Kredytobiorca posiada prawo własności)
 • maksymalna kwota kredytu to:
   • 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
   • 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy
 •  kredyt udzielany jest na okres do 30 lat
 •  atrakcyjne oprocentowanie – WIBOR 3M + marża od 4,50 p.p
 •  minimalna kwota kredytu - 10 000,00 zł