• kredyt w złotych przeznaczone na finansowanie celów mieszkaniowych,
  • okres kredytowania – nawet do 30 lat,
  • karencja w spłacie – do 24 miesięcy,
  • możliwość skorzystania z wakacji kredytowych,
  • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej nieruchomości.

   

  Kredyt może być wykorzystany na:

  - zakup działki budowlanej;

  - zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

  - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

  - nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

  - przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego  własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności ;

  - wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

  - spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego;

  - inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym;inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego;zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

  - refinansowanie kosztów poniesionych na inne cele, a w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.