Informacja dot. Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0- zastopowane decyzje

włącz .

Uprzejmie informuje, że Polski Fundusz Rozwoju wystosował komunikat dla podmiotów, którzy otrzymali informację o wstrzymaniu decyzji o rozliczeniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0. W treści komunikatu PFR informuje Beneficjentów, aby inicjowali postępowania wyjaśniające tylko w określonych przypadkach, a wszystkie pozostałe w razie potrzeby zostaną zainicjowane przez PFR. Komunikat jest zamieszczony na stronie internetowej PFR, pod adresem:

https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-2.0/komunikat-dla-beneficjentow-ktorych-decyzja-o-rozliczeniu-subwencji-zostala-wstrzymana.html

Dodatkowo jego treść przekazuję poniżej:

Informacje dotyczące tarczy finansowej PFR 2.0

włącz .

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z trybem postepowania w przypadku zastopowania przez PFR decyzji umorzeniowej dla Beneficjentów Tarczy 2.0, z powodu braku
rejestru w Centralnej Bazie Beneficjentów Rzeczywistych, Fundusz wysłał do zainteresowanych smsy i emaile o następującej treści:

Informacja w sprawie zmiany daty wydawania decyzji umorzeniowych w ramach Tarczy PFR 2.0

włącz .

W nawiązaniu do przekazywanych komunikatów w sprawie terminu wydawania przez PFR decyzji umorzeniowych dla Beneficjentów Tarczy Finansowej 2.0, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Funduszu ukazała się informacja, zgodnie z którą PFR będzie wydawał decyzje w terminie do 13 do 15 lipca br.

Rusza proces rozliczenia i umorzenia subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

włącz .

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na inny rachunek, niż w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia.

Dodatkowy termin dla MŚP rozliczających Tarczę Finansową 2.0

włącz .

15 stycznia br. minął termin rozliczenia subwencji finansowej dla małych
i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. W toku weryfikacji złożonych do tej pory formularzy okazało się, że niektóre firmy popełniły w nich błędy, np. załączając niepoprawne pliki JPK albo nie załączając ich wcale. W związku z tym PFR, w porozumieniu z bankami, wyznaczył dodatkowy termin na składanie korekt/wniosków w dniach 18‑23 stycznia br. Umożliwi to korektę poprzez ponowne złożenie wniosku firmom, które popełniły błędy w rozliczeniu oraz ewentualnie złożenie wniosku firmom, które spóźniły się z rozliczeniem.

Tarcza PFR 2.0 - Proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji.

włącz .

Szanowni Klienci,

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – Harmonogram spłat

włącz .

Szanowni Klienci,

Zbliża się termin spłaty pierwszej raty dofinansowania z programu Tarczy Finansowej PFR 1.0. Harmonogram spłat wraz z kontem, na które należy dokonać płatności znajdziecie Państwo w menu Tarcza Finansowa PFR w zakładce Harmonogram spłat  w bankowości internetowej BS24.

Informujemy również, że spłata dokonana po terminie zostanie przekazana do Polskiego Funduszu Rozwoju w kolejnym terminie spłaty (w kolejnym miesiącu).

Klienci, którzy zechcą dokonać nadpłaty lub spłaty całkowitej, powinni o tym fakcie poinformować obsługującą ich placówkę Banku. Nie zgłoszenie faktu spłaty w większej kwocie niż wynikająca z harmonogramu spowoduje, że nadpłacone środki będą przekazywane sukcesywnie w terminach spłat. Klienci, którzy zgłoszą nadpłatę otrzymają nowy Harmonogram spłat ze zmniejszoną ratą lub skróconym okresem spłat (zgodnie z ich dyspozycją).

Szkolenie dla przedsiębiorców - Zasady rozliczania, zwrotu i umorzenia subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

włącz .

Rozpoczął się proces rozliczania i umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD będą mogły (po spełnieniu warunków formalnych) skorzystać ze 100% umorzenia subwencji.

Serdecznie zapraszamy naszkolenie online, na którym eksperci Polskiego Funduszu Rozwoju, w przejrzysty sposób przedstawią zasady rozliczania, zwrotu i umorzenia przyznanych subwencji. 

Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

włącz .

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm.Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Informacja w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego

włącz .

Informacja prasowa w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”) 

 Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z  uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały rozwiązania w zakresie ich stosowania dla mikro, małych średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną. 

Jednocześnie uzgodniono, iż dla sektora bankowości spółdzielczej, począwszy od  22 lutego 2021 r. będzie obowiązywało odrębne moratorium pozaustawowe określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa.

Więcej >>

 

 

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

włącz .

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku
z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje
o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

Serwis dostępny jest pod adresem:

https://mojbank.pl/nasze-spolecznosci/koronawirus-wsparcie-dla-klientow