Tarcza PFR 2.0 - Proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji.

włącz .

Szanowni Klienci,

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – Harmonogram spłat

włącz .

Szanowni Klienci,

Zbliża się termin spłaty pierwszej raty dofinansowania z programu Tarczy Finansowej PFR 1.0. Harmonogram spłat wraz z kontem, na które należy dokonać płatności znajdziecie Państwo w menu Tarcza Finansowa PFR w zakładce Harmonogram spłat  w bankowości internetowej BS24.

Informujemy również, że spłata dokonana po terminie zostanie przekazana do Polskiego Funduszu Rozwoju w kolejnym terminie spłaty (w kolejnym miesiącu).

Klienci, którzy zechcą dokonać nadpłaty lub spłaty całkowitej, powinni o tym fakcie poinformować obsługującą ich placówkę Banku. Nie zgłoszenie faktu spłaty w większej kwocie niż wynikająca z harmonogramu spowoduje, że nadpłacone środki będą przekazywane sukcesywnie w terminach spłat. Klienci, którzy zgłoszą nadpłatę otrzymają nowy Harmonogram spłat ze zmniejszoną ratą lub skróconym okresem spłat (zgodnie z ich dyspozycją).

Szkolenie dla przedsiębiorców - Zasady rozliczania, zwrotu i umorzenia subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

włącz .

Rozpoczął się proces rozliczania i umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD będą mogły (po spełnieniu warunków formalnych) skorzystać ze 100% umorzenia subwencji.

Serdecznie zapraszamy naszkolenie online, na którym eksperci Polskiego Funduszu Rozwoju, w przejrzysty sposób przedstawią zasady rozliczania, zwrotu i umorzenia przyznanych subwencji. 

Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

włącz .

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm.Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Informacja w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego

włącz .

Informacja prasowa w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”) 

 Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z  uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały rozwiązania w zakresie ich stosowania dla mikro, małych średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną. 

Jednocześnie uzgodniono, iż dla sektora bankowości spółdzielczej, począwszy od  22 lutego 2021 r. będzie obowiązywało odrębne moratorium pozaustawowe określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa.

Więcej >>

 

 

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów

włącz .

Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku
z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje
o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

Serwis dostępny jest pod adresem:

https://mojbank.pl/nasze-spolecznosci/koronawirus-wsparcie-dla-klientow

Komunikat dla beneficjentów Programu Tarcza Finansowa PFR

włącz .

Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy z 31 grudnia 2020 r. na dzień 31 stycznia 2020 r.

Informacje i zalecenia

włącz .

Wszystkie aktualne informacje i komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO, dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Informacje

włącz .

INFORMACJE DOTYCZĄCE TARCZY FINANSOWEJ PFR 2.0

 Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju od 4 stycznia 2021 r. przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń otwartych w formie webinariów dla Przedsiębiorców. Szkolenia dotyczyć będą zasad przyznawania pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0 dla przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.

Zachęcamy Przedsiębiorców, którzy kwalifikują się do programu Tarczy Finansowej 2.0. do udziału w szkoleniu przygotowanym przez Polski Fundusz Rozwoju poprzez zarejestrowanie się na stronie https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-2-0/.

Dodatkowo PFR na stronie opublikował zaktualizowane i rozszerzone zasady Tarczy Finansowej 2.0 w kształcie zaakceptowanym przez Komisję Europejską.  Zachęcamy do lektury:  https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Uwaga na wyłudzenia „na koronawirusa”

włącz .

Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.

Więcej artykułów…