Rachunki VAT i mechanizm podzielonej płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności tzw. Split Payment.

Co to oznacza?

Bank Spółdzielczy w Lubartowie ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. rachunku VAT. Rachunek VAT, to nowy rodzaj rachunku, służący do przechowywania środków pochodzących z podatku VAT.

Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Otwarcie i prowadzenie rachunków VAT nie wymaga aneksowania dotychczasowych umów lub zawierania odrębnej umowy. Bank Spółdzielczy w Lubartowie nie pobiera opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT.

Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku posiadający rachunki rozliczeniowe będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

  1. dotychczasowym sposobem,
  2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Mechanizm dotyczy tylko rozliczeń między przedsiębiorcami i płatności za towary lub usługi realizowane przelewem (bez transakcji gotówkowych i płatności kartą).

MPP ma zastosowanie tylko do faktur VAT z wykazanym podatkiem VAT. Nie można dokonać zapłaty w ramach MPP za faktury dokumentujące czynność zwolnioną z VAT lub ze stawką VAT 0,00 %. Oznacza to, że płatność MPP będzie możliwa, gdy na fakturze będzie uwidoczniona kwota netto oraz kwota podatku VAT, obliczona według stawki obowiązującej dla danej transakcji (z wyłączeniem stawki 0,00%).

MPP ma zastosowanie tylko do płatności dokonywanych w złotych. Nie jest możliwe dokonanie płatności MPP w walucie obcej. Podatek VAT zawsze musi być na fakturze VAT wykazany w walucie PLN.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie jest obowiązkowe. Jeżeli jesteś nabywcą – sam zdecydujesz, jak rozliczyć się z dostawcą.

Dzięki temu mechanizmowi:

  • wpływy z tytułu podatku od towarów i usług będą bardziej stabilne,
  • ograniczone zostanie zjawisko unikania płacenia podatku VAT.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

Realizując przelew w mechanizmie podzielonej płatności (MPP), należy podać kwotę brutto płatności, a w polach dodanych do dotychczasowego formularza przelewu, wpisać kwotę VAT danej płatności, NIP wystawcy faktury oraz nr faktury VAT.

Bank wyśle płatność podzieloną z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto, jednocześnie przeksięgowując na rachunek rozliczeniowy podaną kwotę VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na tym rachunku).

Bank odbierający przelew w mechanizmie podzielonej płatności, zaksięguje kwotę brutto na wskazanym w przelewie rachunku odbiorcy, a następnie kwotę VAT przekaże na rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy.

Typy transakcji realizowane w MPP:

-      zapłata podatku VAT na rachunek Urzędu Skarbowego,

-      zapłata pojedynczej faktury w kwocie podatku VAT ( UWAGA: nie ma możliwości dokonania płatności zbiorczych za wiele faktur jednym przelewem),

-      przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,

-      przeksięgowanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, powiązany z tym rachunkiem – wyłącznie na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,

-      dokonanie zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego korekta/zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w mechanizmie podzielonej płatności) zostanie on zaksięgowany na ten rachunek.