Uwaga na oszukańcze serwisy internetowe oferujące inwestycje w kryptowaluty i na rynku Forex   link...

Zachęcamy do zachowania czujności, zdrowego rozsądku oraz dużej ostrożności. Nie ulegaj presji, nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami, nie działaj pod wpływem chwili.

 

Zabezpieczenia w CUI - "IP Intelligence"

W trosce o bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach bankowych udostępnianych poprzez Usługę Bankowości Internetowej CUI, został uruchomiony dodatkowy Pakiet Zabezpieczeń tzw. IP INTELLIGENCE polegający na ochronie przed nieuprawnionym dostępem do usług. Najnowsze zabezpieczenie polega na blokowaniu adresów IP, uznawanych jako adresy o niskiej reputacji - stanowiących zagrożenie

Opis działanie Pakietu IP Intelligence

1. Klient próbuje zalogować się na swoje konto bankowe.
2. CUI w tym momencie weryfikuje adres IP komputera (sieci), z której Klient otwiera sesję logowania.
3. W przypadku poprawnej weryfikacji adresu IP, Klient może dokonać logowania.
4. W przypadku negatywnej weryfikacji adresu IP, Klient nie będzie mógł się zalogować, a na ekranie pojawi się komunikat:
Co zrobić jeśli weryfikacja adresu IP jest negatywna?

1. Jeśli korzystacie Państwo z dynamicznego adresu IP, to najprostszym wyjściem jest restart rutera i/lub modemu (postępować wtedy należy wg instrukcji przewidzianej dla danego modelu urządzenia), który po ponownym uruchomieniu przypisze nowy adres IP i wtedy można spróbować zalogować się do usługi.

2. Jeśli powyższe czynności nie dały pozytywnego rezultatu, to należy się skontaktować z Państwa dostawcą Internetu i wnioskować o zmianę adresu IP.

3. Jeśli korzystacie Państwo ze stałego adresu IP i sami nie możecie tego adresu zmienić, to konieczny będzie kontakt z Państwa dostawcą Internetu i prośba o zmianę adresu IP.

4. Jak sprawdzić adres IP swojego komputera - wpisać w wyszukiwarkę swojej przeglądarki internetowej frazę "mój adres IP" i wybrać jedną ze stron www z listy.

5. Sprawdzenie reputacji własnego adresu IP można dokonać na ogólnodostępnej stronie - "WEBROOT BrightCloud Threat Intelligence"

6. Indywidualny wniosek o zmianę reputacji adresu IP można składać, za pośrednictwem dostawcy Internetu lub we własnym imieniu, na następujących stronie - http://www.brightcloud.com/tools/change-request-ip-reputation.php

WAŻNE - Odblokowanie adresu IP, oznaczonego jako adres o niskiej reputacji, nie jest możliwe przez Bank.

Nowe zabezpieczenia korzystają z ogólnoświatowych list reputacji adresów, ze skanowaniem w czasie rzeczywistym i z 5-minutową aktualizacją puli adresów. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu zdecydowanie wzrasta odporność oferowanej Państwa klientom usługi bankowości internetowej i mobilnej na zaniedbania po stronie użytkownika. Jest ono również zgodne z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego zawartymi w rekomendacji 10 „Rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe” .

....................................................

Usługa doładowania telefonów na kartę w godzinach 17:05 do 18:00 nie jest dostępna. W tym czasie prowadzone są prace związane z zakończeniem dnia.

....................................................

              W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz środków finansowych, prosimy, aby nie korzystali Państwo z komputerów z systemem Windows 7 (i starszych) do obsługi systemów bankowości elektronicznej.  14 stycznia 2020 r. firma Microsoft zakończyła świadczenie wsparcia dla systemu Windows 7. Oznacza to, że system ten nie będzie otrzymywał poprawek błędów bezpieczeństwa. Jeśli w przyszłości zostaną wykryte błędy bezpieczeństwa w Windows 7, nie będą one poprawione przez Microsoft. Komputery z tym systemem staną się łatwiejszym celem ataków cyberprzestępców. Może to prowadzić nawet do kradzieży środków finansowych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie wsparcia Microsoft.

....................................................

Sprawdź czy adres strony w oknie przeglądarki w czasie logowania wygląda następująco:      https://cbp.cui.pl

Dane autoryzacyjne służące do Logowania pozostają bez zmian!!!

System dostępny jest z każdej platformy sprzętowej (PC, tablet, smartfon, a nawet smart TV) wystarczy tylko zwykła przeglądarka internetowa.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi dla naszych Klientów filmami instruktażowymi z obsługi poszczególnych aplikacji w ramach najnowszego systemu bankowości online w naszym banku: http://kontojakchcesz.asseco.com/

Prosimy zwracać uwagę, czy połączenie odbywa się na stronie usług CUI, tj. w bezpiecznym i zaufanym połączeniu (kłódka), chronionym certyfikatem SSL wystawionym dla zaufanego dostawcy.  Więcej na temat bezpieczeństwa link...

https://ebank.cui.pl/lubartow_k