65-lecie Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

włącz .

W dniu 17 lipca 2021 roku miała miejsce uroczystość upamiętniająca 65-lecie istnienia Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, przełożona z uwagi na pandemię z ubiegłego roku.

Podczas spotkania regionalistów odbyła się prezentacja historii i dokonań towarzystwa, miały miejsce okolicznościowe wystąpienia gości, przedstawicieli władz samorządowych i innych uczestników. Szczególnie miłym wydarzeniem było odznaczenie Pani Marii Kozioł, Prezesa Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego w latach  1992-2021, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Bank Spółdzielczy w Lubartowie jest jednym ze sponsorów działalności Towarzystwa, co znalazło wyraz w podziękowaniu, przekazanym przez Panią Marię Kozioł na ręce Prezesa Zarządu Banku – Zbigniewa Kosika.

 

Jesteśmy dumni z faktu, że poprzez zaangażowanie w życie lokalnej społeczności w ciągu blisko 65-letniego funkcjonowania, miał oraz ma on nadal swój określony udział w działalności
i dorobku lubartowskiego regionalizmu. W tym miejscu wypada nadmienić, że emerytowany Prezes Zarządu Banku, Pan Władysław Mikucewicz także jest długoletnim członkiem tego Towarzystwa.

Po podsumowaniu 65-lecia Towarzystwa, odbyło się Walne Zgromadzenie na  którym wybrano nowy Zarząd, którego kierowanie powierzono Pani dr Ewie Sędzimierz.

Propagatorowi tradycji i dorobku lubartowskiego ruchu regionalizmu, jakim jest Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, życzymy pełnej realizacji ambitnych zamierzeń i planów, dalszych sukcesów podczas prowadzonej działalności oraz kolejnych, okrągłych jubileuszy tej doniosłej aktywności.

 

Zarząd Banku

Lubartów, dn. 20.07.2021 r.