10 LAT ŚDS W LUBARTOWIE

włącz .

Bardzo sympatyczna uroczystość miała miejsce w dniu 30 października 2014 r. Swoje 10-lecie świętował Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie. Z tej okazji w sali widowiskowej tutejszej Spółdzielni Mieszkaniowej, na zaproszenie organizatorów zgromadzili się, między innymi, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych różnych szczebli, współpracujących jednostek z terenu województwa, organizacji pozarządowych oraz osoby korzystające ze świadczeń tego Domu.

W gronie gości uczestniczył Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie, Władysław Mikucewicz, który także zabrał głos oraz przekazał na ręce Dyrektor Pani Anny Kuszner okolicznościowy list gratulacyjny. Warto nadmienić, że nasz Bank był jednym ze sponsorów tej uroczystości.

W jej trakcie uczestnicy mogli zapoznać się z historią oraz bogatą ofertą placówki. Prowadzi ona bowiem zajęcia w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, prac plastycznych, rękodzielniczych, stolarskich, ogrodniczych, obsługi komputera, spraw kulturalno-oświatowych, ćwiczenia treningowe i aktywizujące ruchowo, także poradnictwo psychologiczne i psychoedukację. Dysponuje fachową i wykwalifikowaną kadrą. Może się poszczycić organizacją wielu imprez integracyjnych, poznawczych oraz kształcących. Efekty tej pracy goście podziwiali podczas zaprezentowanej im bardzo ciekawej części artystycznej. Nie zabrakło, oczywiście, tradycyjnego tortu oraz innych smakowitości. Wszyscy byli pod dużym wrażeniem osiągnięć oraz przyszłościowych zamierzeń jubilata.

Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy zacnej placówce kontynuacji znakomitego rozwoju, pomyślnej realizacji nakreślanych planów oraz  dalszych okrągłych jubileuszy.