Święto Spółdzielczości Bankowej

włącz .

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU

włącz .

W dniu 3 czerwca 2022 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubartowie. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz Statutem jest to najwyższy organ władzy naszego Banku. W Zebraniu uczestniczyło 44 przedstawicieli wybranych podczas Zebrań Grup Członkowskich w kwietniu br.

Delegaci rozpatrzyli i zatwierdzili Sprawozdanie z działalności Banku, Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, dokonali oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej,  udzielili absolutorium członkom Zarządu, dokonali podziału zysku za 2021 rok oraz uchwalili kierunki działania Banku na rok bieżący. Dokonali wyboru Rady Nadzorczej na kadencję lat 2022-2026. W jej składzie znalazły się następujące osoby:

 1. Pan Zygmunt Bieniek,
 2. Pan Marian Chabiński,
 3. Pan Mieczysław Kobyłka,
 4. Pan Robert Komorowski,
 5. Pan Jacek Kosacki,
 6. Pan Kazimierz Kubik,
 7. Pan Józef Kozioł,
 8. Pani Elżbieta Mileszczyk,
 9. Pan Andrzej Rodak,
 10. Pan Henryk Zdunek,
 11. Pani Teresa Zielińska.

Delegatem Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie został wybrany Pan Zbigniew Kosik.

Inną istotną dla Banku decyzją było podjęcie uchwały o zmianach w Statucie Banku. Propozycje w tym zakresie były wcześniej konsultowane z członkami Banku podczas wiosennej kampanii Zebrań Grup Członkowskich.

W czasie obrad uczestnicy Zebrania Przedstawicieli wypowiadali się bardzo pozytywnie
o pracy Banku, jego pozycji na lokalnym rynku finansowym, osiągniętych wynikach oraz wskaźnikach ekonomiczno-finansowych. Podkreślano przy tym widoczną dynamikę przyrostu poszczególnych wielkości w przeciągu kilku minionych lat. Za taką opinią przemawiają konkretne liczby i wielkości. Jego suma bilansowa wyniosła blisko 509 milionów złotych, zaś wypracowany zysk brutto sięgnął kwoty 2,7 miliona złotych. Na koniec roku zgromadził depozytów na kwotę 475,7 milionów złotych, zaś w kredytach posiadał zaangażowane 221,3 milionów złotych. Całkowity współczynnik kapitałowy ukształtował się na poziomie 16,34%. Bank zrzeszał 6 078 członków.

Obsługiwał i nadal obsługuje w pełnym zakresie budżety Powiatu Lubartowskiego, Miasta
i Gminy Ostrów Lubelski, Miasta Kamionka, Gmin: Abramów, Firlej, Niedźwiada i Serniki oraz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Lubartowskiego.

Jest jednym z największych banków spółdzielczych w naszym województwie. Należy do największego i najsilniejszego kapitałowo zrzeszenia w kraju, jakim jest Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości.

Dziękujemy Przedstawicielom za uczestnictwo, aktywny udział oraz podjęte trafne decyzje podczas tegorocznego Zebrania Przedstawicieli naszego Banku.

65-lecie Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

włącz .

W dniu 17 lipca 2021 roku miała miejsce uroczystość upamiętniająca 65-lecie istnienia Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, przełożona z uwagi na pandemię z ubiegłego roku.

Podczas spotkania regionalistów odbyła się prezentacja historii i dokonań towarzystwa, miały miejsce okolicznościowe wystąpienia gości, przedstawicieli władz samorządowych i innych uczestników. Szczególnie miłym wydarzeniem było odznaczenie Pani Marii Kozioł, Prezesa Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego w latach  1992-2021, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Bank Spółdzielczy w Lubartowie jest jednym ze sponsorów działalności Towarzystwa, co znalazło wyraz w podziękowaniu, przekazanym przez Panią Marię Kozioł na ręce Prezesa Zarządu Banku – Zbigniewa Kosika.

Święto Spółdzielczości Bankowej

włącz .

Kolejny już rok rozpoczęliśmy ,,Święto Spółdzielczości Bankowej’’. Tegorocznym tematem przewodnim jest EKOLOGIA oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym finansowaniem.

Banki spółdzielcze jako, lokalne instytucje finansowe od lat są zaangażowane w edukację i rozwój społeczności, w których funkcjonują. W codziennej pracy wykorzystują sprawdzone na rynku rozwiązania technologiczne, a także wiedzę i wieloletnie doświadczenie płynące z bezpośredniego kontaktu ze swoimi klientami. Prowadzenie działań z zakresu edukacji banki spółdzielcze realizują w ramach Szkolnych Kas Oszczędności, wdrażając i informując o krajowych programach wsparcia oraz poprzez profesjonalne doradztwo finansowe dla rolników i przedsiębiorców. W misji banków spółdzielczych zawarte jest także prowadzenie działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego, które wynika z poczucia społecznej odpowiedzialności wobec środowisk lokalnych z którymi banki te funkcjonują w symbiozie.


W XXI wieku jedną z najważniejszych potrzeb nas wszystkich jest ochrona środowiska naturalnego. Zainteresowanie tym tematem jest coraz większe. Warto tu podkreślić, że inwestycje ekologiczne są przedmiotem polityki ekologicznej państwa i spełniania wymogów Unii Europejskiej. Prywatne przedsiębiorstwa inwestują w technologie prośrodowiskowe, widząc w tym korzyści, a konsumenci są coraz bardziej świadomi i wymagający w zakresie poszanowania środowiska. To powoduje wzrost zainteresowania inwestycjami ekologicznymi i konieczność dostępu do finansowania rozwiązań proekologicznych. Doskonale potrzeby te rozumieją banki spółdzielcze, które zgodnie ze swoją misją działają na rzecz rozwoju społeczności w których funkcjonują, wspierając swoich klientów w realizacji ich potrzeb. Temat ekologii jest im więc szczególnie bliski – mówi Prezes Zarządu KZBS, Krystyna Majerczyk-Żabówka.

Wybór zagadnień ekologicznych jako tematu tegorocznej edycji „Czerwca z bankiem spółdzielczym” nie jest więc przypadkowy. Już dziś zapraszam Państwa do włączenia się w te czerwcowe wydarzenia! Wspólnie pokażmy, że banki spółdzielcze to instytucje odpowiedzialne społecznie, proponujące proekologiczne rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb środowisk lokalnych – dodaje Prezes Zarządu KZBS.

 


Ciekawostką jest to, że 

Uwaga na ataki typu Voice Phishing

włącz .

 Informujemy, iż w ostatnim czasie zanotowano próby wyłudzenia danych poprzez oszustów podszywających się pod numer Infolinii Banku BPS. Możliwe jest to dzięki technice zwanej spoofingowi.  Czym jest Voice Phishing i jak go uniknąć