Zmiany w płaceniu podatków VAT, PIT i CIT od 1 stycznia 2020 r.

Każdy dostanie Indywidualny Rachunek Podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik – zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca – będzie miał własny indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek.

Indywidualny rachunek podatkowy będzie służył do dokonywania wpłaty należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT. Co oznacza, że od początku 2020 r. płatności PIT, CIT i VAT należy realizować WYŁĄCZNIE na własny indywidualny rachunek podatkowy. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do końca 2019 r. Dlatego jeśli ktoś zaplanował przelew podatkowy PIT, CIT lub VAT na dotychczasowy numer podatkowy z momentem realizacji już w 2020 r., to taki przelew nie zostanie zrealizowany!

 

Zlecenia stałe oraz przelewy z przyszłą datą do US z datą realizacji na rok 2020 wprowadzone w roku 2019 bądź wcześniejszym na „stare” (nie funkcjonujące od 01.01.2020) rachunki podatkowe należy zweryfikować, gdyż nie zostaną zrealizowane.

Na indywidualny rachunek podatkowy oprócz wpłat podatków należy wpłacać także zaległe podatki, w razie korekt deklaracji za poprzednie lata. W takiej sytuacji w tytule przelewu należy zaznaczyć, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji. Nie będą na niego realizowane np. zwroty nadpłat i podatków – te będą, tak jak dotychczas, trafiały na rachunek bankowy podatnika.

Pozostałe podatki należy wpłacać na dotychczasowe numery

 Własny indywidualny rachunek podatkowy należy samodzielnie wygenerować. Służy do tego generator mikrorachunku podatkowego dostępny na stronie podatki.gov.pl. Generator jest darmowy i działa przez całą dobę.

W celu wygenerowania numer rachunku podatkowego, należy podać swój PESEL lub numer NIP.
PESEL podają osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Indywidualny rachunek podatkowy na podstawie numeru NIP generują osoby, które prowadzą działalność gospodarczą albo są podatnikami VAT lub są płatnikami podatników i składek na ubezpieczenia (społeczne, zdrowotne).

Ministerstwo Finansów prosi, aby przed płatnością PIT, CIT czy VAT dokładnie sprawdzić, czy poprawnie wygenerowało się swój mikrorachunek do płacenia podatków.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zaliczki na ich podatek, będą wpłacać sumarycznie na swój mikrorachunek podatkowy. Nie jest więc potrzebne, aby pracodawca znał indywidualny rachunek podatkowy swojego pracownika.

Indywidualny rachunek podatkowy a wspólne rozliczenie

W przypadku, gdy małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia podatku i okaże się, że konieczna jest dopłata, płatności PIT należy dokonać na indywidualny rachunek podatkowy osoby, która w zeznaniu jest wskazana jako pierwsza.

Wykonanie przelewu na błędny indywidualny rachunek podatkowy

  • Jeśli dokonasz płatności PIT, CIT lub VAT na błędny indywidualny rachunek podatkowy, należy zgłosić się osobiście do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu. Tam sprawa zostanie wyjaśniona.
  • Jeśli okaże się, że przelałeś pieniądze na mikrorachunek do płacenia podatków należący do kogoś innego i otrzymasz po jakimś czasie upomnienie o zaleganiu z podatkiem, także udaj się do urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu, gdzie sprawa powinna zostać rozwiązana.

Zmiany w bankowości elektronicznej

Klienci Banku, dokonując płatności PIT, CIT i VAT, nie będą już szukać właściwego konta odpowiedniego Urzędu Skarbowego, nie będzie też kilku numerów kont oddzielnych dla każdego z tytułów podatkowych.
Wystarczy, że klient wybierze typ formularza w formatce (np. rodzaj PIT), poda swój indywidualny numer rachunku podatkowego, wypełni pozostałe standardowe pola w formatce przelewu i gotowe.