Loteria VISA

Transakcje internetowe
Wysokość limitów ustanowiona według poniższej tabeli

---

STAWKI REFERENCYJNE WIBID WIBOR w 2022 r.:

01-2022 r.

02-2022 r.

03-2022 r.

04-2022 r.

05-2022 r.

06-2022 r.

07-2022 r.

08-2022 r.

09-2022 r.

10-2022 r.

11-2022 r.

12-2022 r.

 

 ---

STAWKI REFERENCYJNE WIBID WIBOR w 2021 r.:      

12-2021 r. od 05.01.2022 r.

12-2021 r.

11-2021 r. od 09.12.2021 r.

11-2021 r.

10-2021 r.

09-2021 r.

08-2021 r.

07-2021 r.

06-2021 r.

05-2021 r.

04-2021 r.

03-2021 r.

02-2021 r.

01-2021 r.

---

STAWKI REFERENCYJNE WIBID WIBOR w 2020 r.:      

12-2020r.,

11-2020r.,

10-2020r.,

09-2020r.,

08-2020r.,

07-2020r.,

06-2020r.,

05-2020 r.,

04-2020 r.,

03-2020 r.,

02-2020 r.,

01-2020 r.

---

STAWKI REFERENCYJNE WIBID WIBOR w 2019 r.:      

12-2019 r. ,

11-2019 r. ,

10-2019 r. ,

09-2019 r. ,

08-2019 r. ,

07-2019 r. ,

06-2019 r. ,

05-2019 r. ,

04-2019 r. ,

03-2019 r. ,

02-2019 r. ,

01-2019 r.

---

STAWKI REFERENCYJNE WIBID WIBOR w 2018 r.:      

12-2018 r. ,

11-2018 r. ,

10-2018 r. ,

09-2018 r. ,

08-2018 r. ,

07-2018 r. ,

06-2018 r. ,

05-2018 r. ,

04-2018 r. ,

03-2018 r. ,

02-2018 r. ,

01-2018 r.

---

STAWKI REFERENCYJNE WIBID WIBOR w 2017 r.:      

12-2017 r. ,

11-2017 r. ,

10-2017 r. ,

09-2017 r.

Zapraszamy do korzystania z oferty Portalu PLENTE

Portal zakupowy PLENTE pozwala w prosty sposób oszczędzać podczas zakupów w Internecie.

 • Dzięki portalowi Klienci mogą bez wychodzenia z domu dokonywać zakupów w szerokiej ofercie sklepów internetowych wykorzystując ofertę zniżek oraz promocji. Dodatkowo za każdą transakcję dokonaną za jego pośrednictwem - Plente gwarantuje zwrot gotówki (Cashback) na rachunek w Banku Spółdzielczym w Lubartowie*.
 • Promocje, zniżki i rabaty w połączeniu z Cashbackiem pozwolą na otrzymanie wielokrotnych korzyści, które będą naliczane przy każdych zakupach dokonanych za pośrednictwem Plente, a użytkownik sam zdecyduje, kiedy wypłacić zaoszczędzone środki.
 • Z portalem Plente współpracują m.in. Biedronka, Allegro, AliExpres,RTV Euro AGD, CCC, Answear, Zalando, Media Expert, Groupon, Douglas, Sephora, LOT i wiele innych znanych marek.
 • Obsługa portalu zakupowego jest prosta i przejrzysta.

 

Spróbuj jak w prosty sposób możesz zyskać pieniądze na dalsze zakupy!

Co należy zrobić?

- zalogować się na portalu,

- wybrać sklep,

- dokonać zakupu bezpośrednio na stronie sklepu, korzystając z promocji i rabatów, a zwrot określonej kwoty za zakupy automatycznie pojawi się w postaci nagrody pod nazwą "Cashback" na dedykowanym w portalu zakupowym koncie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z portalem i do rejestracji!

https://pl.plente.com/

 

 

----

* Jednocześnie Bank Spółdzielczy w Lubartowie oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za realizację zobowiązań PLENTE i IT Card z tytułu zapłaty gotówki na konto Klienta i realizowanej przez PLENTE promocji

 

 

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Lubartowie poszukuje osoby do pracy w Centrali Banku, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów, w Dziale Księgowości i Rozliczeń. więcej...

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy

Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, chersoński). Mając na uwadze rosnące ryzyko sankcyjne, od 1 marca 2023 r. wprowadzamy zakaz realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej. Pozostałe ograniczenia dotyczące ww.  krajów mogą dotyczyć wydłużonego czasu procesowania transakcji lub braku ich realizacji w zależności od obowiązujących przepisów sankcyjnych.


 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”.

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Udział w webinarium jest bezpłatny.

Szczegóły wraz z formularzem zgłoszeniowym:   Seminaria (strony) - Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl)

Zmiana okresu ważności kart płatniczych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że został wydłużony okres ważności  kart płatniczych debetowych z 3 lat do 5 lat. Wydłużony okres dotyczy kart nowych lub wznowionych od dnia 02.11.2022 r.

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Od dnia 1 sierpnia 2022 roku można zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”.

Szczegóły poniżej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001488/O/D20221488.pdf

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego, jeśli:

 • kredyt jest udzielony w walucie polskiej (UWAGA! uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska),
 • umowa została zawarta przed dniem 1 lipca 2022 roku, a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem zostanie złożone oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje o otrzymaniu wniosku oraz o jego realizacji,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współkredytobiorców,
 • wniosek można złożyć:

−      pisemnie – osobiście w Placówce Banku,

−      przesyłką pocztową – wniosek podpisany przez wszystkich współkredytobiorców należy wysłać na adres 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 95 lub na adres Placówki Banku (wykaz adresów Placówek znajduje się na stronie Banku www.bslubartow.pl),

−      elektronicznie – na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich współkredytobiorców,

−      za pośrednictwem bankowości elektronicznej – skan lub zdjęcie podpisanego przez wszystkich współkredytobiorców wniosku poprzez funkcjonalność wiadomości/wyślij wiadomość/dołącz załącznik,

 • za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu wniosku do Banku w przypadku wniosków złożonych przesyłką pocztową; Wnioski składane elektronicznie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej Bank traktuje jako przyjęte w danym dniu w przypadku złożenia ich do godziny 14.00 w dni robocze. Złożone po godzinie 14.00 traktowane będą jako przyjęte następnego dnia roboczego,
 • na jednym wniosku można zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia 2022 roku,
 • maksymalny okres, na jaki można zawnioskować o zawieszenie spłaty rat kredytu, wynosi:

-         2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 roku – 30 września 2022 roku,

-         2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku,

-         1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku,

 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia wniosku,
  • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności  aneksowania umowy),
  • w każdym momencie istnieje możliwość rezygnacji ze złożonego wniosku,
  • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
  • w przypadku korzystania ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

 

Masz pytania:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy udzielą szczegółowych wyjaśnień.  

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU wraz z oświadczeniem  dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf).

Wnioski można składać od 29.07.2022 r.

 

www.rabaty.generali.pl/regulaminy


 Uważaj na kontakt telefoniczny, sms’owy i mailowy ze strony oszustów o rzekomo zagrożonych Twoich oszczędnościach w banku

Komunikat
FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP,
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Głównej Policji
z dnia 11 stycznia 2023 r.

 


 

Zabezpiecz się na przyszłość z BIK

BIK udostępnia usługi klientom online poprzez portal bik.pl, co pozwala skupić w jednym miejscu kompleksowe informacje ułatwiające kontrolę i bezpieczeństwo naszych finansów. przeczytaj więcej...

 

 

Loteria na okrągło