Podpiszesz nim cyfrowo dowolne dokumenty, w każdym formacie. Podłączany do komputera zestaw z czytnikiem i kartą pozwoli Ci złożyć podpis na fakturze, aneksie czy umowie kupna-sprzedaży.Przeczytaj więcej...

Zapraszamy do korzystania z oferty Portalu PLENTE

Portal zakupowy PLENTE pozwala w prosty sposób oszczędzać podczas zakupów w Internecie.

 • Dzięki portalowi Klienci mogą bez wychodzenia z domu dokonywać zakupów w szerokiej ofercie sklepów internetowych wykorzystując ofertę zniżek oraz promocji. Dodatkowo za każdą transakcję dokonaną za jego pośrednictwem - Plente gwarantuje zwrot gotówki (Cashback) na rachunek w Banku Spółdzielczym w Lubartowie*.
 • Promocje, zniżki i rabaty w połączeniu z Cashbackiem pozwolą na otrzymanie wielokrotnych korzyści, które będą naliczane przy każdych zakupach dokonanych za pośrednictwem Plente, a użytkownik sam zdecyduje, kiedy wypłacić zaoszczędzone środki.
 • Z portalem Plente współpracują m.in. Biedronka, Allegro, AliExpres,RTV Euro AGD, CCC, Answear, Zalando, Media Expert, Groupon, Douglas, Sephora, LOT i wiele innych znanych marek.
 • Obsługa portalu zakupowego jest prosta i przejrzysta.

 

Spróbuj jak w prosty sposób możesz zyskać pieniądze na dalsze zakupy!

Co należy zrobić?

- zalogować się na portalu,

- wybrać sklep,

- dokonać zakupu bezpośrednio na stronie sklepu, korzystając z promocji i rabatów, a zwrot określonej kwoty za zakupy automatycznie pojawi się w postaci nagrody pod nazwą "Cashback" na dedykowanym w portalu zakupowym koncie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z portalem i do rejestracji!

https://pl.plente.com/

 

 

----

* Jednocześnie Bank Spółdzielczy w Lubartowie oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za realizację zobowiązań PLENTE i IT Card z tytułu zapłaty gotówki na konto Klienta i realizowanej przez PLENTE promocji

 

 

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Lubartowie poszukuje osoby do pracy w Centrali Banku, ul. Lubelska 95, 21-100 Lubartów, w Dziale Księgowości i Rozliczeń. więcej...

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy

Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, chersoński). Mając na uwadze rosnące ryzyko sankcyjne, od 1 marca 2023 r. wprowadzamy zakaz realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej. Pozostałe ograniczenia dotyczące ww.  krajów mogą dotyczyć wydłużonego czasu procesowania transakcji lub braku ich realizacji w zależności od obowiązujących przepisów sankcyjnych.


 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”.

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Udział w webinarium jest bezpłatny.

Szczegóły wraz z formularzem zgłoszeniowym:   Seminaria (strony) - Komisja Nadzoru Finansowego (knf.gov.pl)

Zmiana okresu ważności kart płatniczych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że został wydłużony okres ważności  kart płatniczych debetowych z 3 lat do 5 lat. Wydłużony okres dotyczy kart nowych lub wznowionych od dnia 02.11.2022 r.

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Od dnia 1 sierpnia 2022 roku można zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”.

Szczegóły poniżej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001488/O/D20221488.pdf

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego, jeśli:

 • kredyt jest udzielony w walucie polskiej (UWAGA! uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska),
 • umowa została zawarta przed dniem 1 lipca 2022 roku, a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem zostanie złożone oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje o otrzymaniu wniosku oraz o jego realizacji,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współkredytobiorców,
 • wniosek można złożyć:

−      pisemnie – osobiście w Placówce Banku,

−      przesyłką pocztową – wniosek podpisany przez wszystkich współkredytobiorców należy wysłać na adres 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 95 lub na adres Placówki Banku (wykaz adresów Placówek znajduje się na stronie Banku www.bslubartow.pl),

−      elektronicznie – na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich współkredytobiorców,

−      za pośrednictwem bankowości elektronicznej – skan lub zdjęcie podpisanego przez wszystkich współkredytobiorców wniosku poprzez funkcjonalność wiadomości/wyślij wiadomość/dołącz załącznik,

 • za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu wniosku do Banku w przypadku wniosków złożonych przesyłką pocztową; Wnioski składane elektronicznie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej Bank traktuje jako przyjęte w danym dniu w przypadku złożenia ich do godziny 14.00 w dni robocze. Złożone po godzinie 14.00 traktowane będą jako przyjęte następnego dnia roboczego,
 • na jednym wniosku można zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia 2022 roku,
 • maksymalny okres, na jaki można zawnioskować o zawieszenie spłaty rat kredytu, wynosi:

-         2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 roku – 30 września 2022 roku,

-         2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku,

-         1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku,

 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia wniosku,
  • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności  aneksowania umowy),
  • w każdym momencie istnieje możliwość rezygnacji ze złożonego wniosku,
  • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
  • w przypadku korzystania ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

 

Masz pytania:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy udzielą szczegółowych wyjaśnień.  

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU wraz z oświadczeniem  dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf).

Wnioski można składać od 29.07.2022 r.

 

www.rabaty.generali.pl/regulaminy


 Uważaj na kontakt telefoniczny, sms’owy i mailowy ze strony oszustów o rzekomo zagrożonych Twoich oszczędnościach w banku

Komunikat
FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP,
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Głównej Policji
z dnia 11 stycznia 2023 r.

 


 

Zabezpiecz się na przyszłość z BIK

BIK udostępnia usługi klientom online poprzez portal bik.pl, co pozwala skupić w jednym miejscu kompleksowe informacje ułatwiające kontrolę i bezpieczeństwo naszych finansów. przeczytaj więcej...

 

 

Od 26 marca 2022r. obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, mogą wnioskować o świadczenie 500+ przez system elektroniczny ZUS - Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.(więcej...)

BLIK - STOP OSZUSTOM!

BLIK, choć jest bezpiecznym środkiem płatności, bardzo często zachęca oszustów do korzystania z niego w celu wyłudzenia pieniędzy. Zapoznaj się z metodami oszustwa na BLIK i zasadami jakie stosować, aby nie dać się okraść..
Na czyn polega oszustwo na BLIK? Czytaj dalej 

 

Bank Spółdzielczy w Lubartowie dołącza do akcji pomocowej dla Ukrainy uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wojna, która toczy się u naszych ukraińskich sąsiadów, wywołuje w nas chęć niesienia pomocy. Prawie każdy z nas zna kogoś z Ukrainy. Dlatego w tym szczególnym czasie nie chcemy pozostawać obojętni.

Razem dla Ukrainy

Nasz Bank dołącza do akcji pomocowej uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i BLIK.

W imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) BGK otworzył specjalne konto, z którego środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy i zostaną przeznaczone na działania najpotrzebniejsze w miejscach bezpośrednio dotkniętych wojną.

Konto jest ogólnodostępne, każdy może dokonać wpłaty. Możecie Państwo dzielić się numerem konta
z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Aby jeszcze bardziej ułatwić pomoc, w najbliższych dniach BLIK uruchomi możliwość wpłat na to konto także poprzez system BLIK.

Jak wpłacić pieniądze?

Środki należy wpłacać na numer rachunku:
91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy
Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy
Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.

Każdy gest pomocy jest teraz ważny. Pamiętajmy o naszych sąsiadach!

Zaprzestanie realizacji zleceń do Rosji i Białorusi.

 Uprzejmie informujemy, że z uwagi na sytuację geopolityczną z dniem dzisiejszym, tj. 01.03.2022 r. do odwołania Bank zaprzestaje realizacji zleceń do Rosji i Białorusi.

 POMAGAMY UKRAINIE

Niezależnie od indywidualnej pomocy wszystkich pracowników Banku Spółdzielczego w Lubartowie dla  Ukrainy, Bank postanowił:

 • nie pobierać opłat za przelewy wychodzące lub przychodzące do / i z banków na Ukrainie (kod SWIFT UA);
 • nie pobierać opłat za przelewy od wpłat na zbiórki organizowane w celu pomocy Ukrainie.

Ewentualne koszty poniesione w bankowości internetowej zwrócimy niezwłocznie po zgłoszeniu tego faktu przez Klienta.

 

Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Dbaj o bezpieczeństwo swoich pieniędzy

Zapewniamy, że pieniądze, które są na kontach w naszym banku są bezpieczne. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez sztaby koordynujące cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość pracy naszego banku.

Uważaj na oszustów

Miejmy świadomość, że obecna sytuacja geopolityczna to czas zwiększonej aktywności cyberoszustów. Pamiętaj, żeby zachować czujność i stosować się do zasad bezpieczeństwa, zarówno podczas korzystania z bankowości elektronicznej, jak i wykonywania zakupów w Internecie.

 • Nie podawaj nikomu swoich danych do bankowości internetowej, nawet jeśli osoba, z którą rozmawiasz przedstawia się jako pracownik banku.
 • Nie klikaj w linki w SMS-ach i mailach informujących o rzekomych niedopłatach za rachunki, przesyłki kurierskie czy podatki.
 • Czytaj na bieżąco nasze komunikaty bezpieczeństwa.
 • Z rozwagą i należytą ostrożnością podchodź do informacji rozprzestrzenianych przez media społecznościowe. Zanim w coś uwierzysz, sprawdź, czy źródło informacji jest wiarygodne.

Wypłaty gotówki

Apelujemy o racjonalne zachowanie. Pracownicy banku, a szczególnie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, na bieżąco monitorują sytuację. Twoje pieniądze są w naszym banku bezpieczne i cały czas możesz płacić bezgotówkowo, np. za pomocą karty. Zaopatrzenie naszych oddziałów
i bankomatów w gotówkę na bieżąco koordynujemy z Narodowym Bankiem Polskim. Realizujemy wszystkie procedury obowiązujące w ramach Zrzeszenia BPS.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Narodowego Banku Polskiego w sprawie dostępności gotówki:

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2022/25022022.html