Zasady bezpiecznego dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie

  • Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa. Dane o certyfikacie dostępne są w przeglądarce, najczęściej po kliknięciu w kłódkę bądź nazwę certyfikatu. Wystawcą certyfikatu jest firma  DigiCert  Inc. dla Asseco Poland SA Rzeszów , Centrum Usług Internetowych, obsługująca system bankowości internetowej w Banku Spółdzielczym w Lubartowie.
  • Sprawdź czy pojawia się ikona z zamkniętą kłódką (po prawej/lewej stronie pola adresowego lub w dolnym prawym/lewym rogu okna przeglądarki). Pojawienie się tej kłódki sygnalizuje, że połączenie jest szyfrowane.

                 Przykład: Połączenie szyfrowane w przeglądarce Firefox:       

  • Bezpiecznie używaj hasła dostępu do systemu
  • Pamiętaj o bezpieczeństwie tokena, to dostęp do Twoich pieniędzy
  • Kontroluj historię ostatnich operacji na rachunku
  • Korzystaj z funkcji "wyloguj" po zakończeniu pracy z Centrum Usług Internetowych
  • Zamykaj wszystkie okna przeglądarki po wylogowaniu z Centrum Usług Internetowych przed odejściem od komputera
  • Systematycznie wdrażaj poprawki publikowane przez dostawcę systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.  Koniec wsparcia systemu XP
  • Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe i aktualizuj bazy wirusów (unikaj darmowych rozwiązań)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacjami zamieszczonymi w serwisie internetowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: