STAWKI REFERENCYJNE

WIBID WIBOR we wrześniu 2017 r.

1.         średni WIBID 1M we wrześniu wyniósł 1,46

2.         średni WIBOR 1M we wrześniu wyniósł 1,66

3.         średni WIBOR 3M we wrześniu wyniósł 1,73

4.         średni WIBOR 3M z ostatniego miesiąca III KWARTAŁU 2017 (tj. września) wyniósł 1,73

5.         średni WIBOR 3M za 2016 ROK wyniósł 1,70

6.         WIBID 6M w ostatnim dniu roboczym III kwartału 2017 r. (tj. 29.09.2017 r.) wyniósł 1,61

POZOSTAŁE STOPY PROCENTOWE

 stopa lombardowa: 2,50

 stopa redyskonta weksli: 1,75 

 stopa referencyjna: 1,50 

 

do pobrania