STAWKI REFERENCYJNE

WIBID WIBOR w listopadzie 2017 r.

  1. średni WIBID 1M w listopadzie wyniósł 1,46
  2. średni WIBOR 1M w listopadzie wyniósł 1,66
  3. średni WIBOR 3M w listopadzie wyniósł 1,73
  4. średni WIBOR 3M z ostatniego miesiąca III KWARTAŁU 2017 (tj. września) wyniósł 1,73
  5. średni WIBOR 3M za 2016 ROK wyniósł 1,70
  6. WIBID 6M w ostatnim dniu roboczym III kwartału 2017 r. (tj. 29.09.2017 r.) wyniósł 1,61

 POZOSTAŁE STOPY PROCENTOWE

  • stopa lombardowa: 2,50
  • stopa redyskonta weksli: 1,75 
  • stopa referencyjna: 1,50

do pobrania