Na zakup rzeczowych środków i usług do produkcji rolniczej

Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup:

1)     paliwa na cele rolnicze,

2)     nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i środków ochrony roślin,

3)     materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,

oraz innych środków rzeczowych i usług niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.

 

Wybierając Kredyt na zakup rzeczowych środków i usług do produkcji rolniczej zyskujesz:

 • szybki sposób na utrzymanie płynności finansowej,
 • indywidualnie ustaloną kwotę kredytu, do 3.000,00 zł kredytu na 1 ha użytków rolnych własnych lub dzierżawionych,
 • okres kredytowania, do 12 miesięcy,
 • minimum formalności,
 • szybką decyzję kredytową.

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy jest kredytem obrotowym, nieodnawialnym pozwalający na uregulowanie wymagalnych zobowiązań, w razie przejściowego braku środków własnych.

Wybierając Kredyt płatniczy zyskujesz:

 • szybki sposób na utrzymanie płynności finansowej,
 • indywidualnie ustaloną kwotę kredytu,
 • okres kredytowania nawet do 30 dni,
 • minimum formalności,
 • szybką decyzję kredytową.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to obrotowy kredyt o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach określonej maksymalnej kwoty kredytu.

WybierającKredyt w rachunku bieżącymzyskujesz:

 • środki na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności gospodarczej  rolniczej,
 • możliwość ustalania kredytu w oparciu o historię rachunku z innego banku,
 • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna,
 • 12. miesięczny okres kredytowania z możliwością odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania,
 • możliwość indywidualnego ustalania zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • szybką decyzję kredytową,
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej.

 

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy to kredyt o charakterze nieodnawialnym tj. każde uruchomienie transzy kredytu powoduje zmniejszenie o wykorzystaną kwotę dostępnych środków pieniężnych w ramach kwoty kredytu i uniemożliwia ponowne jej wykorzystanie.

Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz:

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej,
 • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej rolniczej,
 • okres kredytowania – do 2 lat,
 • terminy spłaty uzależnione od cyklu obrotowego działalności,
 • możliwość indywidualnego ustalania zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • szybką decyzję kredytową,
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej.

 

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest kredytem o charakterze odnawialnym w formie transz uruchamianych w dowolnym momencie i wysokości oraz z dowolną częstotliwością.


Każdy wpływ środków na rachunek kredytu zmniejsza kwotę wykorzystanego kredytu i stwarza możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanej maksymalnej kwoty kredytu.

Wybierając Kredyt rewolwingowy zyskujesz:

 • swobodny dostęp do środków pieniężnych przyznanych w ramach kredytu,
 • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna (forma kredytu odnawialnego),
 • indywidualnie ustalaną kwotę kredytu,
 • terminy spłat uzależnione od cyklu obrotowego prowadzonej działalności a okres kredytowania wynosi nawet 36 miesięcy,
 • możliwość indywidualnego ustalania zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • szybką decyzję kredytową,
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej.