Misją Banku Spółdzielczego w Lubartowie jest efektywne, profesjonalne i kompleksowe zaspokajanie potrzeb finansowych klientów indywidualnych, instytucjonalnych i samorządowych na terenie działania, stymulowanie gospodarcze rozwoju środowiska lokalnego, a także stałe umacnianie udziału w rynku, przy aktywnej współpracy z Bankiem Zrzeszającym.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

Władysław Mikucewicz

Mirosław Gajewski

Janina Witek

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy

IMIĘ i NAZWISKO

 FUNKCJA

Wanda Włodarczyk

Władysław Kowalik

Henryk Zdunek

Marian Chabiński

Zygmunt Bieniek

Mieczysław Kobyłka

Józef Kozioł

Kazimierz Kubik

Mieczysław Lipniacki

Leon Szczuchniak

Teresa Zielińska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej