Kredyty konsumpcyjne

Co to za produkt ?

Jest to kredyt gotówkowy, udzielany Klientom, będącym osobami fizycznymi, przeznaczony na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych, bez konieczności udokumentowania wykorzystania środków.

 Ile można pożyczyć ?

Minimalna kwota kredytu wynosi 1.000 zł. a maksymalna 255.550 zł.

Wysokość kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej kredytobiorcy.

 Jakie jest oprocentowanie ?

Kredyt oprocentowany jest według stałej lub zmiennej stopy procentowej i aktualnie oprocentowanie to jest następujące:

KREDYTY GOTÓWKOWE

Okres kredytowania

Oprocentowanie

stałe

Oprocentowanie

zmienne

 

 

 

 

kredyt konsumpcyjny

warunki standardowe

do 1 roku

3,99

-

powyżej 1 roku do 2 lat

4,99

-

powyżej 2 lat do 3 lat

5,99

-

powyżej 3 lat do 5 lat

8,99

-

powyżej 5 lat do 8 lat

-

WIBOR3M z roku poprzedniego + marża

z KARTĄ DUŻEJ RODZINY*

do 5 lat

5,99

-

powyżej 5 lat do 8 lat

-

WIBOR3M z roku poprzedniego + marża

MAX**

do 5 lat

5,99

-

powyżej 5 lat do 8 lat

-

WIBOR3M z roku poprzedniego + marża

* Oferta Banku Spółdzielczego w  Lubartowie dla Klientów z KARTĄ DUŻEJ RODZINY, przy obniżonym oprocentowaniu i  prowizji  w podanych przedziałach czasowych okresu kredytowania.

** Oferta dla Klientów posiadających  Banku Spółdzielczym w Lubartowie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub bieżący, przy kwocie kredytu co najmniej 20.000,00 zł.

Prowizja za udzielenie wynosi - od 3%, a jej wysokość jest uzależniona od okresu kredytowania.

 

Na jaki okres jest udzielany kredyt ?

Kredyt może być udzielany na okres od 1 miesiąca do 96 miesięcy.

 W jakich ratach można spłacać kredyt ?

Spłaty rat kapitałowych i odsetkowych mogą być dokonywane w równej wysokości (annuitetowe) lub malejące.

Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 Jakie są mocne strony kredytu ?

 • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,
 • minimum formalności,
 • niższa prowizja po założeniu rachunku.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej ?

Zapraszamy do najbliższej placówki Banku lub prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Kredyty odnawialne dla posiadaczy POL-Konta

 • kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku typu POL-Konto
 • kwota kredytu – nawet do 30 000 zł
 • przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe (każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy)
 • udzielony na okres 12 miesięcy z automatycznym odnowieniem
 • maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i jest określana w następujący sposób:
  • kredyt nie przysługuje posiadaczowi rachunku typu POL-Konto, którego średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą do 500 zł włącznie,
  • w przypadku gdy średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą powyżej 500 zł:
    • 3-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 3 miesiącach posiadania rachunku,
    • 6-krotność średnich miesięcznych wpływów – po 6 miesiącach posiadania rachunku,
    • 8-krotność średnich miesięcznych wpływów – wyłącznie po 6 miesiącach posiadania rachunku Pakiet Aktywny.
 • istnieje możliwość uzyskania kredytu już po pierwszym wpływie zadeklarowanego dochodu na rachunek, do wysokości tego wpływu, jednak nie więcej niż 3000 zł - dotyczy nowych Klientów*

* nowy Klient - osoba/y nieposiadająca/e w Banku Spółdzielczym w Lubartowie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego