Kredyt EKODACH przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów wymiany dachu po usunięciu azbestu, w wyniku projektów realizowanych przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz przez Samorząd Województwa Lubelskiego we współpracy z samorządami lokalnymi, które będą stanowiły co najmniej 50% kwoty kredytu oraz na inne cele związane z modernizacją/remontem nieruchomości, na której realizowana jest wymiana dachu/ów.

   • beneficjenci: osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym
   • finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia - kredyt nawet bez środków własnych
   • niska prowizja – od 1% kwoty udzielonego kredytu
   • atrakcyjne oprocentowanie – WIBOR 3M + marża 4,50 p.p.
   • maksymalny okres kredytowania do 10 lat
   • minimalna kwota kredytu - 3 000,00 zł