Plon niesiemy, plon …

włącz .

Stara pieśń obrzędowa, zaczynająca się od wymienionych wyżej słów, jest powszechnie występującym elementem odbywających się aktualnie na terenie powiatu lubartowskiego, lokalnych dożynek. Uroczystości te, będące podsumowaniem i ukazaniem trudu oraz efektów pracy rolników, weszły na stałe do kalendarza imprez samorządów terytorialnych wszystkich szczebli. W ich trakcie podkreślana jest rola nie tylko samych producentów, ale także ich otoczenia – instytucji, organizacji, różnego rodzaju służb, jak również dostawców maszyn, sprzętu towarzyszącego oraz usług.

Zebranie Przedstawicieli za nami

włącz .

W dniu 22 czerwca br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli naszego Banku. Zgromadziło ono 43 reprezentantów wszystkich Grup Członkowskich.

Nasz Bank został wyróżniony w XVII Edycji Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”

włącz .

Miło nam poinformować, że Nasz Bank został wyróżniony w XVII Edycji Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”.