Mistrzowie z Lubartowa

włącz .

25 listopada w Krakowie na podsumowaniu krajowego współzawodnictwa spółdzielni uczniowskich w roku szkolnym 2016/2017, organizowanym przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, ogłoszono, że Spółdzielnia Uczniowska „Karmelka”, z Gimnazjum Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie została uznana najlepszą w kraju.

Dzień Edukacji Narodowej 2017

włącz .

Z okazji dorocznego święta polskiej oświaty składamy wszystkim jej Pracownikom  najserdeczniejsze, najgorętsze pozdrowienia oraz najszczersze życzenia zdrowia, wytrwałości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, w obszarze aktywności zawodowej i społecznej, sukcesów, możliwie najwięcej powodów do zadowolenia i satysfakcji z efektów Ich odpowiedzialnej pracy i wypełnianych codziennych powinności.

Wiek lubartowskiego regionalizmu

włącz .

W 1917 roku powstało w Lubartowie Polskie Towarzystwo Miłośników Sztuki. Jego celem było: „Usunąć […] piętno i następstwa długiej niewoli […] zmobilizować do działania współmieszkańców […] utworzyć ośrodek życia kulturalnego i oświatowego w mieście powiatowym”. Towarzystwo działało poprzez sekcje: śpiewaczą (chór „Lutnia”), dramatyczną (przedstawienia teatralne), literacką (jednodniówka i tygodnik „Lewart”), biblioteczną (organizacja i rozwój czytelnictwa) oraz sportową (Klub Sportowy „Lewart”). Liczyło ponad 300 członków i funkcjonowało do 1939 roku.