Nasi znowu górą !

włącz .

Bardzo miło nam Państwa poinformować, że podczas ogłoszonego w dniu 12 czerwca br. w siedzibie Centrali Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie rozstrzygnięcia współzawodnictwa Szkolnych Kas Oszczędności funkcjonujących pod patronatem banków spółdzielczych w ramach zrzeszeniowego Programu „TalentowiSKO” w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc” w kategorii szkół gimnazjalnych Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie zajęło 2. miejsce na szczeblu centralnym.

Wspieramy aktywność

włącz .

Nasz Bank tradycyjnie już wspiera różnego rodzaju podejmowane przedsięwzięcia lokalne. W ten sposób realizuje praktyczną więź ze społecznością w szczególności na terenie swego działania. Nie sposób na bieżąco wymieniać i opisywać wszystkie przykłady takiego działania, dlatego tym razem posłużymy się tylko ostatnio otrzymanymi wyrazami pisemnych podziękowań od beneficjentów, którym poprzez wkład finansowy pomogliśmy zrealizować ich zamiary.

Zebranie Przedstawicieli Banku 2017

włącz .

W dniu 25 maja 2017 r. w lokalu „Starej Łaźni” w Lubartowie odbyło się doroczne zwyczajne Zebranie Przedstawicieli, będące najwyższą władzą stanowiącą naszego Banku. Uczestniczyło w nim 40 delegatów, reprezentujących członków Banku zgromadzonych w 8 Grupach Członkowskich.

BS Lubartów sponsorem X Kapucyńskiego Pikniku Motocyklowego 2017

włącz .

W ubiegłą sobotę 20 maja, w Lubartowie miał miejsce kolejny, tym razem już dziesiąty Kapucyński Piknik Motocyklowy, organizowany jak co roku przez Stowarzyszenie ALWERNIA – Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny.