Bankowość mobilna w Banku Spółdzielczym w Lubartowie

Informujemy, że od dnia 15 października 2014 roku uruchomiony zostanie nowy sposób korzystania z usług bankowych poprzez urządzenia mobilne - smartfon lub tablet.

Wersja mobilna Bankowości Internetowej BS24 wymaga połączenia internetowego i działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Obowiązują dotychczas stosowane w naszym Banku metody autoryzacji (kod SMS lub token) - dla Klientów posiadających dostęp do klasycznej wersji serwisu nie jest wymagana zmiana sposobu autoryzacji.

Usługa przeznaczona jest dla osób prywatnych oraz małych firm.

Wersja mobilna serwisu pozwala na ustalenie odrębnych limitów operacji, w związku z tym może służyć również jako narzędzie do monitorowania stanu rachunku.

Do zalogowania, wystarczy za pomocą urządzenia mobilnego ze strony głównej Banku: www.bslubartow.pl przejść na stronę logowania lub wejść bezpośrednio na stronę https://bank.cui.pl/lite-lubartow. Połączenie jest szyfrowane, a do zalogowania się potrzebny jest indywidualny login i hasło, takie same jak do tradycyjnej bankowości internetowej.

Podstawowe cechy usługi  to:

 1. Możliwość ograniczenia kwoty pojedynczego przelewu i sumy przelewów dziennych.
  Limity o wartości 0 zł. pozwolą na podgląd rachunku, lokat, kredytów, zakładanie depozytów klienta oraz doładowania telefonów (brak mozliwości wysłania środków do innych odbiorców).
 2. Określenie odbiorców "zaufanych", w przypadku których zatwierdzenie przelewu do kwoty 500,00 PLN nie wymaga podawania kodu SMS lub wskazania tokena.
  Edycja i oznaczenie odbiorcy przelewów jako zaufanego wymaga autoryzacji, natomiast operacje do niego skierowane realizowane są bezpośrednio po naciśnięciu "Wyślij".
 3. Możliwość wysyłania przelewów do odbiorców innych niż zaufani - wymagana autoryzacja wszystkich przelewów tokenem lub kodem SMS.

      Autoryzacja odbiorców w bankowości internetowej BS24

Dbając o Państwa bezpieczeństwo, od dnia 15 października 2014 roku wprowadzona zostanie  w Bankowości Internetowej BS24 autoryzacja zmiany odbiorców. Od tego dnia zmianę danych odbiorcy będzie trzeba potwierdzać kluczem (klienci indywidualni) lub kartą chip (klienci korporacyjni). Użytkownik musi potwierdzić wszystkie zmiany takie jak: zmiana NRB odbiorcy, zmiana nazwy odbiorcy, zmiana adresu odbiorcy. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem typu konie trojańskie, wirusy komputerowe, które mogą podmienić użytkownikom konta NRB.


Ostrzeżenie przed atakami na klientów bankowości elektronicznej

SZANOWNI   KLIENCI

Dbając o bezpieczeństwo Klientów w obszarze usług bankowości elektronicznej, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wzrost zagrożeń, których mechanizmy działania polegają na podmienianiu numeru konta zdefiniowanego przez użytkownika na numer konta kontrolowanego przez cyberprzestępców. więcej...

Targi rolnicze AGRO-PARK  25-26 PAŹDZIERNIKA 2014 - LUBLIN
1 2 3 

INFORMACJA

 

            Bank Spółdzielczy w Lubartowie informuje, że ze względu na zakres robót budowlanych na terenie budynku siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie zachodzi konieczność czasowego zawieszenia działalności Punktu Kasowego, zlokalizowanego przy ulicy Cichej 6 od dnia 15 września 2014 r.  więcej...

Reprezentatywny przykład: całkowita kwota kredytu wynosi 7 200,00 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 10,90% w stosunku rocznym; na całkowity koszt kredytu składa się prowizja  w wys. 5,00%, tj. 360,00 zł i odsetki w wys. 1 373,52 zł; RRSO wynosi 15,23%, zakładając, że czas obowiązywania umowy wyniesie 41 miesięcy, kredyt będzie płatny w 41 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe), w ostatnim dniu roboczym miesiąca: pierwsza rata kapitałowa w wys. 160,00 zł, pozostałe 40 rat kapitałowych w wys. po 176,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 8 933,52 zł.

Do sieci bezprowizyjnych bankomatów w Grupie BPS należy ponad 4700 bankomatów:

 • Zrzeszenia Banku BPS S.A.,
 • Spółdzielczej Grupy Bankowej,
 • Banku BGŻ,
 • Planet cash4you.