ŚWIĘTO SPÓŁDZIELCZOŚCI BANKOWEJ 2014 i XXI ŚWIĘTO ROWERU

W dniu 29 czerwca br. na terenie całego kraju odbyły się obchody Święta Spółdzielczości Bankowej 2014. Tegoroczne, ogólnopolskie Święto Spółdzielczości Bankowej stanowiło wspólną inicjatywę wielu banków spółdzielczych, które w ramach jednego wydarzenia świętowały w swoich lokalnych środowiskach. Obchody Święta zostały zorganizowane nie tylko na szczeblu lokalnym, ale również centralnym. Święto Spółdzielczości Bankowej 2014 zostało objęte Patronatem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego
w ramach 25-lecia Wolności. więcej...

      Własną pracą i pomocą a siłami zjednoczonymi

Szanowni Państwo,

Pod takim hasłem obradował I Zjazd Delegatów Spółek Polskich w Poznaniu w 1871 roku. Stało się ono przesłaniem dla całego polskiego ruchu spółdzielczego, którego geneza w naszym kraju sięga początków XIX wieku. Współpraca ludzi na zasadach wspólnotowych była reakcją obronną na szczególnie trudne warunki życia i pracy oraz pozytywną odpowiedzią na społeczny egoizm towarzyszący rodzącemu się kapitalizmowi. więcej...

Reprezentatywny przykład:całkowita kwota kredytu wynosi 7 200,00 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 10,90% w stosunku rocznym; na całkowity koszt kredytu składa się prowizja  w wys. 5,00%, tj. 360,00 zł i odsetki w wys. 1 373,52 zł; RRSO wynosi 15,23%, zakładając, że czas obowiązywania umowy wyniesie 41 miesięcy, kredyt będzie płatny w 41 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe), w ostatnim dniu roboczym miesiąca: pierwsza rata kapitałowa w wys. 160,00 zł, pozostałe 40 rat kapitałowych w wys. po 176,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 8 933,52 zł.

Do sieci bezprowizyjnych bankomatów w Grupie BPS należy ponad 4700 bankomatów:

  • Zrzeszenia Banku BPS S.A.,
  • Spółdzielczej Grupy Bankowej,
  • Banku BGŻ,
  • Planet cash4you.