Reprezentatywny przykład: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 7 000,00 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 10,00% w stosunku rocznym; na całkowity koszt kredytu składa się prowizja  w wys. 5,00%, tj. 350,00 zł i odsetki w wys. 1161,71 zł; RRSO wynosi 14,38 %, zakładając, że czas obowiązywania umowy wyniesie 40 miesięcy, kredyt będzie płatny w 40 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe), w ostatnim dniu roboczym miesiąca: raty kapitałowe w wys. 175,00 zł, każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 8511,71 zł.

 

Do sieci bezprowizyjnych bankomatów w Grupie BPS należy ponad 4700 bankomatów:
  • Zrzeszenia Banku BPS S.A.,
  • Spółdzielczej Grupy Bankowej,
  • Planet Cash.