Płatności mobilne BLIK, są już dostępne dla klientów Banku Spółdzielczego.

BLIK  jest ulubionym sposobem płatności bezgotówkowej, jesteśmy przekonani,  że klienci   Banków Spółdzielczych będę zadowoleni z nowej usługi płatności BLIKI-em.

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 roku ulegają zmianie godziny obsługi Klientów w placówkach Banku Spółdzielczego w Lubartowie. Obsługa Klientów, w tym obsługa kasowa, odbywać się będzie w następujących godzinach:

Centrala Banku:                                 7.30 – 15.00

I Oddział w Lubartowie                     7.30 – 16.30

II Oddział w Lubartowie                    8.30 – 15.45

Oddział w Lublinie                             8.30 – 15.45

Oddział w Abramowie                        7.30 – 14.30

Oddział w Firleju                                7.30 – 14.30

Oddział w Kamionce                          7.30 – 14.30

Oddział w Ostrowie Lubelskim           7.30 – 14.30

Oddział w Sernikach                          7.30 – 14.30

Filia w Niedźwiadzie                           7.30 – 14.30

Punkt Kasowy w Rozkopaczewie       7.30 – 14.30

 

Szczegółowe informacje dotyczące placówek Banku znajdują się w zakładce Placówki Banku.

Zarząd Banku

 
 

Zapytaj pracownika banku o kod promocyjny.

 
Zapytaj pracownika banku o kod promocyjny.

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01 czerwca 2020 r. zostają przywrócone godziny obsługi klienta we wszystkich placówkach Banku.

Powracamy do godzin obsługi klienta sprzed stanu zagrożenia epidemiologicznego,
tj. 16 marca 2020 r.

Godziny pracy poszczególnych placówek dostępne są na stronie Banku (http://bslubartow.pl/strona/index.php/placowki-banku)

 

Tarcza Finansowa PFR
 
W Banku Spółdzielczym w Lubartowie można składać wnioski w programie #TarczaFinansowaPFR poprzez bankowość internetową.
 
Program #TarczaFinansowaPFR już działa.
 

Szanowni przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

 
 
Przy pomocy kalkulatora możesz wyliczyć maksymalną kwotę subwencji udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR.
 
 
 Zmiany w płaceniu podatków VAT, PIT i CIT od 1 stycznia 2020 r.

Każdy dostanie Indywidualny Rachunek Podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik – zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca – będzie miał własny indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek.

Indywidualny rachunek podatkowy będzie służył do dokonywania wpłaty należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT. Co oznacza, że od początku 2020 r. płatności PIT, CIT i VAT należy realizować WYŁĄCZNIE na własny indywidualny rachunek podatkowy. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do końca 2019 r. Dlatego jeśli ktoś zaplanował przelew podatkowy PIT, CIT lub VAT na dotychczasowy numer podatkowy z momentem realizacji już w 2020 r., to taki przelew nie zostanie zrealizowany!

Zlecenia stałe oraz przelewy z przyszłą datą do US z datą realizacji na rok 2020 wprowadzone w roku 2019 bądź wcześniejszym na „stare” (nie funkcjonujące od 01.01.2020) rachunki podatkowe należy zweryfikować, gdyż nie zostaną zrealizowane.

Na indywidualny rachunek podatkowy oprócz wpłat podatków należy wpłacać także zaległe podatki, w razie korekt deklaracji za poprzednie lata. W takiej sytuacji w tytule przelewu należy zaznaczyć, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji. Nie będą na niego realizowane np. zwroty nadpłat i podatków – te będą, tak jak dotychczas, trafiały na rachunek bankowy podatnika.

Pozostałe podatki należy wpłacać na dotychczasowe numery

 Własny indywidualny rachunek podatkowy należy samodzielnie wygenerować. Służy do tego generator mikrorachunku podatkowego dostępny na stronie podatki.gov.pl. Generator jest darmowy i działa przez całą dobę.

W celu wygenerowania numer rachunku podatkowego, należy podać swój PESEL lub numer NIP.
PESEL podają osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Indywidualny rachunek podatkowy na podstawie numeru NIP generują osoby, które prowadzą działalność gospodarczą albo są podatnikami VAT lub są płatnikami podatników i składek na ubezpieczenia (społeczne, zdrowotne).

Ministerstwo Finansów prosi, aby przed płatnością PIT, CIT czy VAT dokładnie sprawdzić, czy poprawnie wygenerowało się swój mikrorachunek do płacenia podatków.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, zaliczki na ich podatek, będą wpłacać sumarycznie na swój mikrorachunek podatkowy. Nie jest więc potrzebne, aby pracodawca znał indywidualny rachunek podatkowy swojego pracownika.

Indywidualny rachunek podatkowy a wspólne rozliczenie

W przypadku, gdy małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia podatku i okaże się, że konieczna jest dopłata, płatności PIT należy dokonać na indywidualny rachunek podatkowy osoby, która w zeznaniu jest wskazana jako pierwsza.

Wykonanie przelewu na błędny indywidualny rachunek podatkowy

  • Jeśli dokonasz płatności PIT, CIT lub VAT na błędny indywidualny rachunek podatkowy, należy zgłosić się osobiście do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu. Tam sprawa zostanie wyjaśniona.
  • Jeśli okaże się, że przelałeś pieniądze na mikrorachunek do płacenia podatków należący do kogoś innego i otrzymasz po jakimś czasie upomnienie o zaleganiu z podatkiem, także udaj się do urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu, gdzie sprawa powinna zostać rozwiązana.

Zmiany w bankowości elektronicznej

Klienci Banku, dokonując płatności PIT, CIT i VAT, nie będą już szukać właściwego konta odpowiedniego Urzędu Skarbowego, nie będzie też kilku numerów kont oddzielnych dla każdego z tytułów podatkowych.
Wystarczy, że klient wybierze typ formularza w formatce (np. rodzaj PIT), poda swój indywidualny numer rachunku podatkowego, wypełni pozostałe standardowe pola w formatce przelewu i gotowe.

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności


Komunikat
Prokuratury Krajowej
Komendy Głównej Policji
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Europejskiego Centrum Konsumenckiego
FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
z dnia 16 maja 2019 r.

 Mobilna autoryzacja już dostępna w BS 24

Szanowni Klienci

W dniu 20 czerwca 2018 zaczęła obowiązywać ustawa o usługach płatniczych (zwana dalej ustawą), która wdraża w Polsce Unijną Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego – Payment Service Directive 2 (tzw. PSD2).

PSD2 nakłada na banki obowiązek wzmocnienia bezpieczeństwa autoryzacji transakcji tzw. silne uwierzytelnienie klienta – aby zainicjować płatność konieczna będzie identyfikacja klienta za pomocą co najmniej 2 niezależnych metod uwierzytelnienia.

Na rynku usług płatniczych pojawi się nowy rodzaj usługodawców – podmioty finansowe określane jako TPP (Third Party Provider), które będą mogły świadczyć dwa typy nowych usług:

  • Account Information Service (AIS) to usługi dostępu do informacji na rachunkach bankowych dająca klientom łatwy wgląd online w stan ich finansów
  • Payment Initiation Service (PIS) to usługi inicjowania płatności z wykorzystaniem rachunku bankowego klienta w jego imieniu. TPP, po otrzymaniu danych do logowania w bankowości internetowej klienta, będzie mogło realizować płatność w określonej kwocie do określonego odbiorcy i raportować klientowi o jej wykonaniu

Zgodnie z wymogami nałożonymi na Bank przez ustawę, najpóźniej z dniem 14 września 2019, będziemy zmuszeni zablokować możliwość autoryzowania transakcji przy pomocy Tokena RSA, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości autoryzacji dyspozycji i braku dostępu do bankowości elektronicznej przez klientów, którzy logują się przy pomocy Tokena RSA.

Dostosowując się do nowych obowiązków w zakresie silnego uwierzytelnienia, Bank udostępnił metodę autoryzacji przy wykorzystaniu mTokena Asseco MAA. mToken Asseco MAA wykorzystuje zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, które gwarantują silną ochronę aplikacji i realizowanych za jej pośrednictwem operacji.

Udostępniona metoda autoryzacji za pomocą mTokena jest sposobem potwierdzania operacji dokonywanych w serwisie bankowości internetowej. Przelewy lub inne operacje zatwierdzane będą w aplikacji mobilnej po otrzymaniu na telefon komunikatu autoryzacyjnego zawierającego unikalne dane weryfikacyjne operacji. Rozwiązanie to dodatkowo zapewnia dostęp do bezpłatnych powiadomień autoryzacyjnych PUSH (aplikacja od razu poinformuje Cię o wszelkich ruchach na koncie, takich jak próba logowania czy zmiana salda zupełnie bezpłatnie).

Rozwiązanie powyższe wymaga, posiadania przez Użytkownika telefonu typu smartfon z systemami nowszymi niż Android 6.0 lub iOS 9.0 oraz dostępem do sieci Internet.

Klientom oczekującym innych metod autoryzacji proponujemy rozwiązanie oparte o SMS-y autoryzacyjne.

W związku z powyższym prosimy, by w trakcie najbliższej wizyty w Banku (lecz nie później niż do dnia 31 lipca 2019 r.) złożyć wniosek o zmianę sposobu autoryzacji na mToken Asseco MAA lub SMS autoryzacyjny. Aktywacja i użytkowanie mTokena Asseco MAA jest bezpłatne.

Klientów wykorzystujących do logowania do bankowości internetowej sprzętowe tokeny RSA prosimy dodatkowo o uzyskanie w Placówce Banku zmiany sposobu logowania przy wykorzystaniu hasła maskowanego.

Instrukcja instalacji aplikacji: Instrukcja_Mobilny_token_Asseco_MAA.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące mTokena mogą Państwo uzyskać w Placówkach Banku oraz pod adresem strony: tokenmobilny.pl


Wniosek o „500+” i „300+” już dostępny w naszej Bankowości internetowej!!

Spełniając oczekiwania naszych Klientów, Bank Spółdzielczy w Lubartowie umożliwia złożenie w systemie bankowości elektronicznej wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ”Rodzina 500+” i wniosków o wypłatę świadczenia w programie „Dobry Start 300+”. Osoby posiadające bankowość internetową, mają możliwość bez wychodzenia z domu, samodzielnie wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Split Payment – Informacja o otwarciu Rachunku VAT

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Lubartowie założył rachunki VAT dla wszystkich Klientów posiadających co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN.

Numer NRB rachunku VAT dostępny jest w placówce Banku.

Informacja o saldzie rachunku będzie przekazywana według zasad i terminów ustalonych dla rachunku bieżącego.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment znajdą Państwo w placówkach Banku oraz na stronie internetowej >>>

 
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.  link...
Komunikat dla posiadaczy kart płatniczych
           Szanowni Państwo,
Aktualnie do posiadaczy rachunków w naszym Banku docierają nowe karty płatnicze, które są wznowieniem dotychczas użytkowanych kart, tracących swoją ważność. Karty te są wysyłane przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział we Wrocławiu bezpośrednio na adresy domowe odbiorców. Taki sposób ich dystrybucji stosowany jest od kilku miesięcy. Poprzednio odbywało się to poprzez odbiór w naszych placówkach. Zmiana formy przekazywania kart dyktowana jest intencją szybszego ich dotarcia do użytkowników. Same karty, aczkolwiek w zmienionej szacie graficznej, opatrzone są tak jak dotychczas, logiem naszego Zrzeszenia (wpisany w zielony romb kontur Polski) i napisem o treści: „Grupa BPS. Banki Spółdzielcze i Bank BPS”.
Informując o powyższym, zapewniamy Państwa, że aczkolwiek karty te stanowią własność Banku BPS S.A., to wydawane są dla posiadaczy rachunków umiejscowionych w naszym Banku. Dlatego nie powinno być tu obawy, iż jest to działanie zmierzające do zaopatrzenia w karty odbiorców wbrew ich woli.
Jednakże w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami.
 
Zarząd Banku

 Uwaga na złośliwe oprogramowanie, które instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku. Klient przekierowywany jest na fałszywą stronę, ale wyglądającą identycznie jak prawdziwa strona Banku. Następnie po podaniu loginu i hasła klient proszony jest o podanie kodu jednorazowego. Tym samym dane logowania klient zdradza przestępcom.
Prosimy o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników. Każda taka wiadomość przesłana w mailu wygenerowana została przez przestępców.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem.