Ostrzeżenie przed atakami na klientów bankowości elektronicznej

SZANOWNI   KLIENCI

Dbając o bezpieczeństwo Klientów w obszarze usług bankowości elektronicznej, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wzrost zagrożeń, których mechanizmy działania polegają na podmienianiu numeru konta zdefiniowanego przez użytkownika na numer konta kontrolowanego przez cyberprzestępców. więcej...

INFORMACJA

            Bank Spółdzielczy w Lubartowie informuje, że ze względu na zakres robót budowlanych na terenie budynku siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie zachodzi konieczność czasowego zawieszenia działalności Punktu Kasowego, zlokalizowanego przy ulicy Cichej 6 od dnia 15 września 2014 r.  więcej...

Reprezentatywny przykład: całkowita kwota kredytu wynosi 7 200,00 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 10,90% w stosunku rocznym; na całkowity koszt kredytu składa się prowizja  w wys. 5,00%, tj. 360,00 zł i odsetki w wys. 1 373,52 zł; RRSO wynosi 15,23%, zakładając, że czas obowiązywania umowy wyniesie 41 miesięcy, kredyt będzie płatny w 41 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe), w ostatnim dniu roboczym miesiąca: pierwsza rata kapitałowa w wys. 160,00 zł, pozostałe 40 rat kapitałowych w wys. po 176,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 8 933,52 zł.

Do sieci bezprowizyjnych bankomatów w Grupie BPS należy ponad 4700 bankomatów:

  • Zrzeszenia Banku BPS S.A.,
  • Spółdzielczej Grupy Bankowej,
  • Banku BGŻ,
  • Planet cash4you.