Szanowni Nauczyciele, Pedagodzy, Instruktorzy, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty

Z okazji dorocznego święta polskiej oświaty – Dnia Edukacji Narodowej – w imieniu władz statutowych oraz pracowników Banku Spółdzielczego w Lubartowie składam wszystkim Państwu serdeczne, gorące pozdrowienia oraz szczere życzenia możliwie najlepszego zdrowia, wytrwałości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, w obszarze aktywności zawodowej i społecznej, sukcesów, zadowolenia z dokonań oraz satysfakcji z efektów jakże niezmiernie odpowiedzialnej, choć nie zawsze docenianej i właściwie dostrzeganej pracy, jak też wypełnianych codziennych powinności.

Dziękuję przy tym za Państwa sumienną, pełną poświęcenia i zaangażowania troskę oraz wysiłki nad kształtowaniem umysłów i charakterów młodych ludzi, w tym dzieci członków i pracowników naszego Banku. Szczególne podziękowania kieruję do Opiekunów współpracujących z naszym Bankiem Szkolnych Kas Oszczędności i Spółdzielni Uczniowskich, które to organizacje są prawdziwymi kuźniami kadr przyszłych inicjatorów, animatorów oraz realizatorów różnych form działalności gospodarczej.

Powszechnie znane są problemy i bolączki, z jakimi borykają się cała polska oświata i szkolnictwo, wynikające z permanentnych zmian organizacyjnych, niedostatków w zakresie bieżącego zaspokajania potrzeb finansowych i materialnych poszczególnych placówek, jak też nieodpowiadającego oczekiwaniom poziomu gratyfikacji za wykonywaną pracę. Życzę więc Państwu spełnienia choćby aktualnie składanych w tych obszarach, obietnic wyborczych.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Władysław Mikucewicz

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie

Split Payment – Informacja o otwarciu Rachunku VAT

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Lubartowie założył rachunki VAT dla wszystkich Klientów posiadających co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN.

Numer NRB rachunku VAT dostępny jest w placówce Banku.

Informacja o saldzie rachunku będzie przekazywana według zasad i terminów ustalonych dla rachunku bieżącego.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment znajdą Państwo w placówkach Banku oraz na stronie internetowej >>>

Wniosek o „500+” i „300+” już dostępny w naszej Bankowości internetowej!!

Spełniając oczekiwania naszych Klientów, Bank Spółdzielczy w Lubartowie umożliwia złożenie w systemie bankowości elektronicznej wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ”Rodzina 500+” i wniosków o wypłatę świadczenia w programie „Dobry Start 300+”. Oznacza to, że osoby posiadające Bankowość internetową, mają możliwość bez wychodzenia z domu, samodzielnie wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.
 
Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.  link...
Komunikat dla posiadaczy kart płatniczych
           Szanowni Państwo,
Aktualnie do posiadaczy rachunków w naszym Banku docierają nowe karty płatnicze, które są wznowieniem dotychczas użytkowanych kart, tracących swoją ważność. Karty te są wysyłane przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział we Wrocławiu bezpośrednio na adresy domowe odbiorców. Taki sposób ich dystrybucji stosowany jest od kilku miesięcy. Poprzednio odbywało się to poprzez odbiór w naszych placówkach. Zmiana formy przekazywania kart dyktowana jest intencją szybszego ich dotarcia do użytkowników. Same karty, aczkolwiek w zmienionej szacie graficznej, opatrzone są tak jak dotychczas, logiem naszego Zrzeszenia (wpisany w zielony romb kontur Polski) i napisem o treści: „Grupa BPS. Banki Spółdzielcze i Bank BPS”.
Informując o powyższym, zapewniamy Państwa, że aczkolwiek karty te stanowią własność Banku BPS S.A., to wydawane są dla posiadaczy rachunków umiejscowionych w naszym Banku. Dlatego nie powinno być tu obawy, iż jest to działanie zmierzające do zaopatrzenia w karty odbiorców wbrew ich woli.
Jednakże w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami.
 
Zarząd Banku

 Uwaga na złośliwe oprogramowanie, które instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku. Klient przekierowywany jest na fałszywą stronę, ale wyglądającą identycznie jak prawdziwa strona Banku. Następnie po podaniu loginu i hasła klient proszony jest o podanie kodu jednorazowego. Tym samym dane logowania klient zdradza przestępcom.
Prosimy o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników. Każda taka wiadomość przesłana w mailu wygenerowana została przez przestępców.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem.