I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2015 r. obsługa Klientów

w II Oddziale Banku Spółdzielczego w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 95

odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:45.

 

 

Reprezentatywny przykład:całkowita kwota kredytu wynosi 7 600,00 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 10,00% w stosunku rocznym; na całkowity koszt kredytu składa się prowizja  w wys. 5,00%, tj. 380,00 zł i odsetki w wys. 1332,11 zł; RRSO wynosi 14,18 %, zakładając, że czas obowiązywania umowy wyniesie 41 miesięcy, kredyt będzie płatny w 41 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe), w ostatnim dniu roboczym miesiąca: pierwsza rata kapitałowa w wys. 200,00 zł, pozostałe 40 rat kapitałowych w wys. po 185,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 9312,11 zł.

 

Do sieci bezprowizyjnych bankomatów w Grupie BPS należy ponad 4700 bankomatów:
  • Zrzeszenia Banku BPS S.A.,
  • Spółdzielczej Grupy Bankowej,
  • Banku BGŻ,
  • Planet cash4you.