Reprezentatywny przykład: całkowita kwota kredytu wynosi 7 200,00 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 10,90% w stosunku rocznym; na całkowity koszt kredytu składa się prowizja  w wys. 5,00%, tj. 360,00 zł i odsetki w wys. 1 373,52 zł; RRSO wynosi 15,23%, zakładając, że czas obowiązywania umowy wyniesie 41 miesięcy, kredyt będzie płatny w 41 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe), w ostatnim dniu roboczym miesiąca: pierwsza rata kapitałowa w wys. 160,00 zł, pozostałe 40 rat kapitałowych w wys. po 176,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 8 933,52 zł.

 

INFORMACJA

            Bank Spółdzielczy w Lubartowie informuje, że ze względu na zakres robót budowlanych na terenie budynku siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie zachodzi konieczność czasowego zawieszenia działalności Punktu Kasowego, zlokalizowanego przy ulicy Cichej 6 od dnia 15 września 2014 r.  więcej...

Do sieci bezprowizyjnych bankomatów w Grupie BPS należy ponad 4700 bankomatów:

  • Zrzeszenia Banku BPS S.A.,
  • Spółdzielczej Grupy Bankowej,
  • Banku BGŻ,
  • Planet cash4you.